Sony Xperia E4 Dual - Скриване на снимки и видеоклипове

background image

Скриване на снимки и видеоклипове

Можете да скриете снимки и видеоклипове от началния екран на приложението "Албум". След
като скриете снимките и видеоклиповете от началния екран на приложението "Албум", те вече
могат да бъдат разглеждани само от папката "Скрити".

93

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Скриване на снимки или видеоклипове

1

В приложението "Албум" намерете и натиснете снимката или видеоклипа, които искате да
скриете.

2

Натиснете екрана, за да се покажат лентите с инструменти, след което натиснете .

3

Натиснете Скрий > OK.

Преглед на вашите скрити снимки и видеоклипове

1

В приложението "Албум" плъзнете левия край на началния екран на "Албум" надясно, след
което натиснете Скрити.

2

Натиснете снимка или видеоклип, за да го отворите.

3

Прелистете наляво, за да разгледате следващата снимка или видеоклип. Прелистете
надясно, за да разгледате предишната снимка или видеоклип.

Показване на скрити снимки или видеоклипове

1

В приложението "Албум" плъзнете левия край на началния екран на "Албум" надясно, след
което натиснете Скрити.

2

Натиснете снимката или видеоклипа, който искате да покажете отново.

3

Натиснете екрана, за да се покажат лентите с инструменти, след което натиснете .

4

Натиснете Не скривай.