Sony Xperia E4 Dual - Безжично дублиране на екрана на устройството на телевизор

background image

Безжично дублиране на екрана на устройството на
телевизор

Можете да използвате функцията за дублиране на екрана, за да покажете изображението от
екрана на устройството си на телевизор или друг голям дисплей, без да използвате кабелна
връзка. Технологията Wi-Fi Direct™ създава безжична връзка между двете устройства, така че
можете да се отпуснете и да се наслаждавате на любимите си снимки от удобството на дивана си.
Можете да използвате тази функция и за слушане на музика от устройството през
високоговорителите на телевизора.

За да работи описаната по-горе функция, вашият телевизор трябва да поддържа
функцията за дублиране на екрана, базирана на СЕРТИФИЦИРАНАТА ЗА Wi-Fi
технология Miracast™. Ако телевизорът ви не поддържа дублиране на екрана, може да е
необходимо да си закупите отделно безжичен адаптер за дисплей.

Когато използвате дублиране на екрана, качеството на образа понякога може да бъде
отрицателно повлияно, ако има смущения от други Wi-Fi® мрежи.

Дублиране на екрана на устройството на телевизионен екран

1

Телевизор: Следвайте инструкциите, дадени в ръководството на вашия телевизор, за
да включите функцията за дублиране на екран.

2

Вашето устройство: На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на Xperia™ > Дублиране на
екрана
.

4

Натиснете Старт.

5

Натиснете OK и изберете дадено устройство.

При използване на функцията за дублиране на екрана не покривайте областта около Wi-
Fi

антената на вашето устройство.

За да работи описаната по-горе функция, вашият телевизор трябва да поддържа
функцията за дублиране на екрана, базирана на технологията Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™.

Спиране на дублиране на екрана между устройства

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на Xperia™ > Дублиране на
екрана
.

3

Натиснете Прекъсни, след което натиснете OK.