Sony Xperia E4 Dual - Съдържание

background image

Съдържание

Първи стъпки.............................................................................. 6

Относно ръководството за потребителя................................................................ 6
Общ преглед.............................................................................................................6
Сглобяване............................................................................................................... 7
Защита на екрана.....................................................................................................9
Стартиране на устройството за първи път............................................................ 9
Защо ми е необходим акаунт в Google™?........................................................... 10
Зареждане на устройството.................................................................................. 11

Запознаване с основните функции.......................................12

Използване на чувствителния на допир екран.................................................... 12
Заключване и отключване на екрана................................................................... 14
Начален екран........................................................................................................ 14
Екран с приложения...............................................................................................16
Навигиране на приложения...................................................................................17
Малки приложения................................................................................................. 18
Графични обекти.................................................................................................... 19
Бързи клавиши и папки..........................................................................................19
Фон и теми.............................................................................................................. 21
Заснемане на екрана (скрийншот)........................................................................21
Записване на Вашия екран....................................................................................22
Състояние и известия............................................................................................22
Икони в лентата на състоянието...........................................................................23
Общ преглед на приложенията.............................................................................25

Изтегляне на приложения....................................................... 27

Изтегляне на приложения от Google Play™.........................................................27
Изтегляне на приложения от други източници.................................................... 27

Интернет и мрежи..................................................................... 28

Търсене в уеб......................................................................................................... 28
Настройки за Интернет и MMS .............................................................................28
Wi-Fi® ..................................................................................................................... 29
Споделяне на връзката за мобилни данни.......................................................... 31
Контрол върху използването на данни.................................................................32
Избор на мобилни мрежи...................................................................................... 33
Виртуални частни мрежи (VPN)............................................................................ 33

Синхронизиране на данни на устройството ви.................. 34

Синхронизиране с онлайн акаунти....................................................................... 34
Синхронизиране с Microsoft® Exchange ActiveSync®..........................................34

Основни настройки.................................................................. 36

Достъп до настройките.......................................................................................... 36

2

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Звук, тон на звънене и сила на звука................................................................... 36
Защита на SIM картата ......................................................................................... 37
Използване на няколко SIM карти.........................................................................38
Настройки на екрана..............................................................................................39
Daydream.................................................................................................................39
Заключване на екрана........................................................................................... 40
Езикови настройки..................................................................................................41
Дата и час............................................................................................................... 41
Повишаване на мощността на звука.................................................................... 42

Въвеждане на текст................................................................. 43

Екранна клавиатура............................................................................................... 43
Телефонна клавиатура..........................................................................................44
Гласово въвеждане на текст................................................................................. 45
Редактиране на текст.............................................................................................45
Персонализиране на клавиатурата на Xperia......................................................46

Повикване.................................................................................. 47

Провеждане на разговори..................................................................................... 47
Приемане на повиквания.......................................................................................48
Текущи разговори...................................................................................................50
Използване на регистъра на повикванията......................................................... 50
Препращане на повикване.................................................................................... 51
Ограничаване на обажданията............................................................................. 51
Разговори с няколко души..................................................................................... 52
Конферентни разговори.........................................................................................53
Гласова поща..........................................................................................................53
Спешни повиквания............................................................................................... 53

Контакти .................................................................................... 55

Прехвърляне на контакти...................................................................................... 55
Търсене и преглед на контакти............................................................................. 56
Добавяне и редактиране на контакти................................................................... 57
Добавяне на медицинска информация и информация за контакти за
спешни случаи........................................................................................................58
Предпочитани и групи............................................................................................59
Изпращане на информация за контакт.................................................................60
Предотвратяване на дублиране на записи в приложението Контакти.............. 60
Създаване на резервни копия на контактите.......................................................61

Съобщения и чат...................................................................... 62

Четене и изпращане на съобщения......................................................................62
Организиране на съобщенията.............................................................................63
Осъществяване на обаждане от съобщение.......................................................64
Настройки за съобщения.......................................................................................64
Незабавни съобщения и видео чат...................................................................... 64

3

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Имейл..........................................................................................66

Настройка на имейл...............................................................................................66
Изпращане и получаване на имейл съобщения..................................................66
Прозорец за преглеждане на имейли...................................................................67
Организиране на имейл съобщенията................................................................. 68
Настройки за имейл акаунт................................................................................... 68
Gmail™.................................................................................................................... 69

Музика ........................................................................................70

Прехвърляне на музика към Вашето устройство ............................................... 70
Слушане на музика................................................................................................ 70
Меню на началния екран на Walkman®............................................................... 71
Списъци за изпълнение.........................................................................................72
Споделяне на музика.............................................................................................73
Подобряване на звука............................................................................................73
Визуализатор .........................................................................................................73
Разпознаване на музика с TrackID™.................................................................... 74

FM

радио.................................................................................... 76

Слушане на радио..................................................................................................76
Предпочитани радио канали................................................................................. 77
Настройки на звука.................................................................................................77

Камера........................................................................................ 78

Заснемане на снимки и запис на видеоклипове..................................................78
Откриване на лица................................................................................................. 79
Използване на Smile Shutter™ за снимане на усмихнати лица..........................79
Добавяне на географската позиция към снимките..............................................80
Общи настройки на камерата................................................................................80
Настройки на фотоапарата................................................................................... 83
Настройки на видеокамерата................................................................................87

Разглеждане на снимки и видеоклипове в "Албум"..........90

Разглеждане на снимки и видео........................................................................... 90
Споделяне и управление на снимки и видеоклипове......................................... 91
Редактиране на снимки с приложението "Редактор на снимки".........................92
Редактиране на видеоклипове с приложението Movie Creator.......................... 93
Скриване на снимки и видеоклипове....................................................................93
Меню на началния екран на "Албум"....................................................................94
Разглеждане на снимките ви върху карта............................................................95

Видеоклипове........................................................................... 97

Гледане на видеоклипове с приложението "Филми"...........................................97
Прехвърляне на видеосъдържание на устройството .........................................98
Управление на видео съдържание....................................................................... 98

Свързване................................................................................100

Безжично дублиране на екрана на устройството на телевизор.......................100

4

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Споделяне на съдържание с DLNA Certified™ устройства...............................100
Безжична технология Bluetooth®........................................................................ 103

Интелигентни приложения и функции, които пестят

време........................................................................................ 106

Контрол на аксесоарите и настройките с приложението Smart Connect.........106

Пътуване и карти....................................................................108

Използване на услуга за местоположение.........................................................108
Google Maps™ и навигация.................................................................................108
Използване на трафика на данни при пътуване................................................110
Самолетен режим................................................................................................ 110

Календар и будилник.............................................................111

Календар...............................................................................................................111
Аларма и часовник............................................................................................... 112

Поддръжка и ремонт..............................................................115

Поддръжка за вашето устройство...................................................................... 115
Компютърни инструменти....................................................................................115
Актуализиране на устройството..........................................................................116
Намиране на загубено устройство .....................................................................117
Намиране на идентификационния номер на устройството.............................. 118
Управление на батерията и захранването.........................................................118
Памет и съхранение.............................................................................................120
Управление на файлове с помощта на компютър.............................................121
Създаване на резервно копие и възстановяване на съдържание...................122
Изпълнение на тестове за диагностика на вашето устройство........................124
Рестартиране и връщане в начално състояние на Вашето устройство..........125
Рециклиране на устройството.............................................................................126
Ограничения на услуги и функции...................................................................... 126
Правна информация............................................................................................ 126

5

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.