Sony Xperia E4 Dual - FM радио

background image

Открийте и натиснете FM радио . Наличните канали се появяват, като превъртате по
честотната лента.

Когато стартирате FM радиото, наличните канали се появяват автоматично. Ако даден
канал има информация от системите за радиопредаване на данни (RDS), тя се появява
няколко секунди, след като започнете да слушате канала.

Превключване между радио канали

Плъзнете честотната лента наляво или надясно.

Стартиране на ново търсене на радио канали

1

Когато радиото е отворено, натиснете .

2