Sony Xperia E4 Dual - Настройки на звука

background image

Настройки на звука

Превключване между моно и стерео режим на звука

1

Когато радиото е отворено, натиснете .

2

Докоснете Разреши стерео звук.

3

За да слушате радиото отново в режим моно, натиснете и докоснете Принудителен
моно звук
.

Избиране на радиодиапазон

1

Когато радиото е отворено, натиснете .

2

Докоснете Зад. регион за радио.

3

Изберете опция.

Регулиране на визуализатора

1

Когато радиото е отворено, натиснете .

2

Натиснете Визуализатор.

3

Изберете опция.

77

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.