Sony Xperia E4 Dual - Предпочитани радио канали

background image

Предпочитани радио канали

Записване на канал в предпочитаните

1

Когато радиото е отворено, отидете на канала, който искате да запишете към
предпочитаните.

2

Докоснете .

3

Въведете име и потърсете цвят за канала, след което натиснете Запиши.

Слушане на любим радио канал

1

Натиснете .

2

Изберете опция.

Премахване на канал от предпочитаните

1

Когато радиото е отворено, отидете на канала, който искате да премахнете.

2

Докоснете , след което докоснете Изтрий.