Sony Xperia E4 Dual - Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia

background image

Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia

Bluetooth®-funktsiooni kasutades saate saata faile teistesse Bluetooth®-iga ühilduvasse

seadmesse või ühendada vabakäetarvikuid.Bluetooth®-ühendus töötab kõige paremini

kuni 10 meetri ulatuses. Seadmete vahel ei tohiks olla takistusi. Mõnikord on vaja oma

seade teiste Bluetooth®-seadmetega käsitsi siduda.

Bluetooth®-seadmete koostalitlusvõime ja ühilduvus võivad erineda.

Bluetooth

®

-funktsiooni sisselülitamine ja seadme saadaolevaks muutmine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles valik

Seaded ja koputage seda.

3

Koputage Bluetooth

®

-i funktsiooni sisselülitamiseks

Bluetooth-i kõrval olevat

sisse-väljalülitamislülitit.

4

Koputage valikut

Bluetooth. Kuvatakse teie seade ja saadaolevad Bluetooth

®

-

seadmed.

5

Koputage oma seadme nime, et muuta see teistele Bluetooth

®

-seadmetele

saadavaks.

Teiste Bluetooth®-seadmete jaoks seadme nähtaval oleku aja kohandamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Bluetooth.

3

Koputage ikooni ja valige

Nähtavuse ajalõpp.

4

Tehke valik.

Seadmele nime panemine

Saate anda oma seadmele nime. Seda nime näidatakse teistes seadmetes pärast seda,
kui olete sisse lülitanud Bluetooth

®

-funktsiooni ja olete oma seadme teinud nähtavaks.

Seadmele nime panemine

1

Veenduge, et Bluetooth

®

-funktsioon oleks sisse lülitatud.

2

Koputage kuval Avakuva ikooni .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Bluetooth.

4

Valige ja seejärel valige

Nimeta telefon ümber.

5

Sisestage seadme jaoks nimi.

6

Koputage valikut

Nimeta ümber.

Teise Bluetooth

®

-seadmega sidumine

Kui seote seadme muu seadmega, saate seadme näiteks Bluetooth

®

-peakomplekti või

Bluetooth

®

-autokomplektiga ühendada ning kasutada neid seadmeid muusika

jagamiseks.

Kui olete seadme sidunud teise Bluetooth

®

-seadmega, siis jätab seade selle sidumise

mällu. Seadme sidumisel Bluetooth

®

-seadmega peate võib-olla sisestama pääsukoodi.

Seade proovib automaatselt üldpääsukoodi 0000. Kui see ei toimi, kasutage Bluetooth

®

-

98

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

seadme dokumentatsioonis olevat pääsukoodi. Te ei pea pääsukoodi uuesti sisestama
järgmine kord, kui ühendate seadme varem seotud Bluetooth

®

-seadmega.

Teatud Bluetooth

®

-seadmete (nt enamiku Bluetooth

®

-peakomplektide) korral tuleb need muu

seadmega nii siduda kui ka ühendada.

Seadme saate siduda mitme Bluetooth

®

-seadmega, kuid ühenduse saate luua korraga ainult

ühe Bluetooth

®

-profiiliga.

Seadme sidumine mõne muu Bluetooth

®

-seadmega

1

Veenduge, et teie seadmega seotava seadme Bluetooth

®

-funktsioon oleks

aktiveeritud ja seade oleks muude Bluetooth

®

-seadmete jaoks nähtav.

2

Koputage kuval Avakuva ikooni .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Bluetooth .

4

Lohistage valiku

Bluetooth kõrval olevat liugurit, et Bluetooth

®

-funktsioon sisse

lülitada. Kuvatakse saadaolevate Bluetooth

®

-seadmete loend.

5

Koputage selle Bluetooth

®

-seadme nime, mille soovite oma seadmega siduda.

6

Sisestage vajadusel pääsukood või kinnitage sama pääsukood mõlemas

seadmes.

Seadme ja mõne muu Bluetooth

®

-seadme vahel ühenduse loomine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Bluetooth.

3

Koputage Bluetooth

®

-seadet, millega soovite ühenduse luua.

Bluetooth

®

-seadme sidumise tühistamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Bluetooth.

3

Koputage jaotises

Seotud seadmed nuppu selle seadme kõrval, mille sidumise

soovite tühistada.

4

Koputage valikut

Tühista sidumine.

Objektide saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth

®

-tehnoloogiat kasutades

Kasutage Bluetooth

®

-tehnoloogiat objektide jagamiseks teiste Bluetooth

®

-i kasutavate

seadmetega (nt telefonid või arvutid). Saate järgmisi objekte saata ja vastu võtta.

Fotod ja videod

Muusika- ja muud helifailid

Veebilehed

Objektide saatmine Bluetooth™'i abil

1

Vastuvõtmise seade: Veenduge, et Bluetooth™-seadmes, millele soovite objekti

saata, oleks Bluetooth™ sisse lülitatud ja see seade oleks muude Bluetooth™-

seadmete jaoks nähtav.

2

Avage saatvas seadmes rakendus, mis sisaldab saadetavat objekti ja kerige selle

objektini.

3

Sõltuvalt rakendusest ja saadetavast objektist tuleb teil vajaduse korral näiteks

objekti all hoida, avada objekt või vajutada

. Elemendi saatmiseks võib olla ka teisi võimalusi.

4

Valige jagatav osa või saatke menüüelement.

5

Ilmuvas menüüs valige

Bluetooth.

6

Kui teil palutakse, lülitage Bluetooth™ sisse.

7

Koputage vastuvõtva seadme nime.

8

Vastuvõtmise seade: kui küsitakse, nõustuge ühendusega.

9

Kui küsitakse, sisestage sama pääsukood mõlemas seadmes või kinnitage

pakutud pääsukood.

10

Vastuvõtmise seade: nõustuge sissetuleva elemendiga. Vajaduse korral lohistage

olekuriba allapoole, et leida teadaanne.

99

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Bluetooth

®

-i kaudu objektide vastuvõtmine

1

Veenduge, et Bluetooth

®

-funktsioon oleks sisse lülitatud ja seade oleks muude

Bluetooth

®

-seadmete jaoks nähtav.

2

Nüüd hakkab saatev seade teie seadmesse andmeid saatma.

3

Küsimisel sisestage sama pääsukood mõlemas seadmes või kinnitage soovitatud

pääsukood.

4

Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja

koputage teadaannet failiedastusega nõustumiseks.

5

Failiedastuse alustamiseks koputage valikut

Nõustu.

6

Edastuse edenemise kuvamiseks lohistage olekuriba allapoole.

7

Vastu võetud objekti avamiseks lohistage olekuriba allapoole ja koputage vastavat

teadaannet.

Bluetooth®-i kaudu saadud failide vaatamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Bluetooth.

3

Valige ja seejärel valige

Kuva vastuvõetud failid.

100

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.