Sony Xperia E4 Dual - Seadme kuva juhtmeavaba peegeldamine teleris

background image

Seadme kuva juhtmeavaba peegeldamine teleris

Kuvapeegeldusfunktsiooni abil saate seadme ekraanil kuvatava kuvada teleriekraanil või

muul suurel ekraanil ilma kaablita. Wi-Fi Direct™-tehnoloogia loob kahe seadme vahel

juhtmevaba ühenduse ning te saate mugavalt tugitoolis istudes vaadata oma

lemmikfotosid. Samuti saate selle funktsiooni abil kuulata seadmesse salvestatud

muusikat teleri kõlaritest.

Eespool kirjeldatud funktsiooni töötamiseks peab teie teler toetama Wi-Fi CERTIFIED

Miracast™-i põhist kuvapeegeldust. Kui teie teler kuvapeegeldust ei toeta, peate eraldi ostma

juhtmeta kuva adapteri.

Kui kasutate kuvapeegeldust, võivad teistest Wi-Fi®-võrkudest tulevad häired pildikvaliteeti

halvendada.

Seadme kuva peegeldamine teleriekraanil

1

Teler. Järgige kuvapeegeldusfunktsiooni sisselülitamiseks oma teleri

kasutusjuhendi juhiseid.

2

Seade. Koputage kuval Avakuva ikooni .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Xperia™ ühenduvus > Kuvapeegeldus.

4

Koputage ikooni

Käivita.

5

Koputage valikut

OK ja valige soovitud seade.

Ärge katke kuvapeegelduse kasutamisel seadme Wi-Fi-i antenniala kinni.

Eespool kirjeldatud funktsiooni töötamiseks peab teie teler toetama Wi-Fi CERTIFIED

Miracast™-i põhist kuvapeegeldust.

Seadmetevahelise kuvapeegeldusfunktsiooni peatamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Xperia™ ühenduvus > Kuvapeegeldus.

3

Koputage valikut

Katkesta ja siis valikut OK.