Sony Xperia E4 Dual - Kokkupanek

background image

Kokkupanek

Ekraanile on kinnitatud kaitsekile. Enne puuteekraani kasutamist peaksite selle

eemaldama. Vastasel juhul ei pruugi puuteekraan õigesti toimida.

Tagakatte eemaldamine

Pange küüs pilusse (joonisel kuvatud viisil) ja tõstke kate üles.

Tagakatte paigaldamine

1

Pange tagakaas seadme tagaküljele ja vajutage alumisi nurki nende

lukustamiseks.

2

Vajutage kaane külgi alt ülespoole liikudes, kuni kaas klõpsatab paika.

Mikro-SIM-kaartide sisestamine

Kui sisestate mikro-SIM-kaardi seadme töötamise ajal, taaskäivitub seade automaatselt.

Eemaldage tagakaas ja sisestage mikro-SIM-kaart selleks ettenähtud pessa,

kuldsed klemmid allpool.

Seadme nõuetekohase töö tagamiseks peate kasutama mikro-SIM-kaarti. Mõnest

standardmõõdus SIM-kaardist saab eraldada mikro-SIM-kaardi. Kui olete mikro-SIM-kaardi

standardmõõdus SIM-kaardist eraldanud, ei saa eraldatud osasid uuesti kokku panna ega

standardmõõdus SIM-kaarti kasutada. Kui teil pole mikro-SIM-kaarti või teie praegusest SIM-

7

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

kaardist ei saa mikro-SIM-kaarti eraldada, pöörduge oma võrguoperaatori poole, et saada

teada, mida tuleb teha uue SIM-kaardi saamiseks või SIM-kaardi väljavahetamiseks.

Mälukaardi sisestamine

1

Eemaldage tagakate.

2

Pange mälukaart mälukaardi pessa nii, et kuldsed klemmid jääksid allapoole.

Mikro-SIM-kaartide eemaldamine

1

Eemaldage tagakaas.

2

Tõmmake mikro-SIM-kaardid pesadest täielikult välja.

8

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Mälukaardi eemaldamine

1

Lülitage telefon välja või katkestage mälukaardiga ühendus, valides >

Seaded >

Mälu > Katk. ühendus SD-kaardiga .

2

Eemaldage tagakaas ning seejärel tõmmake mälukaart eemaldamiseks välja.