Sony Xperia E4 Dual - E-kirja eelvaatepaan

background image

E-kirja eelvaatepaan

Eelvaatepaan e-kirjade vaatamiseks ja lugemiseks on saadaval rõhtpaigutuse korral. Kui

see on aktiveeritud, saate selle abil korraga vaadata e-kirjade loendit ja üht valitud e-kirja.

E-posti eelvaatepaani seadete muutmine

1

Kuval Avakuva koputage valikut , seejärel leidke valik

E-post ja koputage seda.

2

Koputage valikut ja koputage seejärel valikuid

Seaded > Tükeldatud kuva.

3

Tehke valik või valige nende kombinatsioon ja koputage nuppu

OK.

63

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

E-kirjade lugemine eelvaatepaanil

1

Veenduge, et eelvaatepaan oleks aktiveeritud.

2

Avage e-posti sisendkast.

3

Kerige üles või alla ja koputage e-kirja, mida soovite lugeda.

4

E-kirja vaatamiseks täisekraanil koputage eraldusriba (see asub e-kirjade loendi ja

kuvatava e-kirja vahel).

5

Sisendkastivaatesse naasmiseks koputage eraldusriba uuesti.