Sony Xperia E4 Dual - E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine

background image

E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine

1

Kõigi e-posti kontode ja hiljuti kasutatud kaustade kuvamine

2

Uue e-kirja kirjutamine

3

E-kirjade otsimine

4

Juurdepääs seadetele ja valikutele

5

E-kirjade loend

Uute e-kirjade allalaadimine

Kui e-kirjade sisendkast on avatud, nipsake sõnumiloendis allapoole.

Enne uute e-kirjade allalaadimist veenduge, et teil oleks töötav andmesideühendus. Lisateavet

andmesideühenduse olemasolu kontrollimise kohta leiate teemast

Interneti ja MMS-i seaded

lehel 27 .

62

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

E-kirjade lugemine

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Leidke valik

E-post ja koputage seda.

3

Kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage ikooni

ja valige konto, mida soovite

kontrollida, seejärel koputage rippmenüüs valikut

Sisendkast. Kui soovite

kontrollida kõiki e-posti kontosid korraga, koputage ikooni

ja seejärel koputage

rippmenüüs valikut

Kombineeritud sisendkast.

4

Kerige e-posti sisendkaustas üles või alla ja koputage e-kirja, mida soovite lugeda.

E-kirja koostamine ja saatmine

1

Vaatel Avakuva koputage , seejärel leidke valik

E-post ja koputage seda.

2

Kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage ikooni

ja valige konto, millelt

soovite e-kirja saata, seejärel koputage rippmenüüs valikut

Sisendkast.

3

Koputage ikooni , seejärel sisestage adressaadi nimi või e-posti aadress või

koputage ikooni ja valige kontaktiloendist üks või mitu adressaati.

4

Sisestage e-posti sõnumi teema ja tekst ning koputage valikut .

E-kirjale vastamine

1

Otsige e-posti sisendkastis üles e-kiri, millele soovite vastata, ja koputage seda.

Seejärel koputage valikut

Vasta või Vasta kõigile.

2

Sisestage oma vastus, seejärel koputage valikut .

E-kirja edastamine

1

Otsige e-posti sisendkastis üles edastatav e-kiri ja koputage seda, seejärel

koputage valikut

Edasi.

2

Sisestage adressaadi e-posti aadress käsitsi või koputage ikooni , et valida

adressaat kontaktiloendist.

3

Sisestage sõnumi tekst ja seejärel koputage valikut .

E-kirja manuse vaatamine

1

Otsige üles e-kiri, millel on manus, mida soovite vaadata, ja koputage seda.

Manustega e-kirjad on tähistatud ikooniga .

2

E-kirja avanemisel koputage valikut

Laadi. Algab manuse allalaadimine.

3

Kui manus on alla laaditud, koputage valikut

Kuva.

Saatja e-posti aadressi salvestamine kontaktide hulka

1

Otsige oma e-posti sisendkastist sõnum ja koputage sellele.

2

Koputage saatja nimele ja koputage seejärel

OK.

3

Valige olemasolev kontakt või koputage valikut

Uue kontakti loomine.

4

Muutke soovi korral kontakti teavet ja koputage seejärel

Valmis.