Sony Xperia E4 Dual - Raadio kuulamine

background image

Raadio kuulamine

Seadme FM-raadio töötab nagu tavaline FM-raadio. Näiteks saate FM-raadiojaamu

otsida ja kuulata ning neid lemmikute hulka salvestada. Enne raadio kasutamist tuleb

seadmega ühendada juhtmega peakomplekt või kõrvaklapid. Peakomplekt või

kõrvaklapid toimivad antennina. Kui üks neist seadmetest on ühendatud, saate soovi

korral heli esitamiseks kasutada valjuhääldit (raadioheli asemel).

1

Lemmikute loend

2

Raadio sisse-/väljalülitusnupp

3

Menüüvalikute vaatamine

4

Häälestatud sagedus

5

Raadiokanali salvestamine lemmikuna või lemmikute hulgast eemaldamine

6

Häälestusnupp

7

Sagedusriba – kanalite vahel liikumiseks lohistage vasakule või paremale

8

Raadiokanali otsimiseks sagedusribal edasi liikumine

9

Salvestatud lemmikkanal

10 Raadiokanali otsimiseks sagedusribal tagasi liikumine

FM-raadio kuulamine

1

Ühendage seadmega peakomplekt või kõrvaklapid.

2

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .

3

Otsige üles valik

FM-raadio ja koputage seda. Jaamade sageduste ribal

liikudes kuvatakse saadaolevad raadiojaamad.

FM-raadio avamisel kuvatakse saadaolevad jaamad automaatselt. Kui jaama RDS-teave on

saadaval, kuvatakse see paar sekundit pärast jaama kuulamise alustamist.

Raadiokanalite vahel liikumine

Lohistage sagedusriba vasakule või paremale.

Uue kanalijaama otsimise käivitamine

1

Kui raadio on avatud, vajutage nuppu .

2

Koputage

Otsi kanaleid. Raadio otsib kanaleid kogu sagedusribalt ja kuvab kõik

saadaolevad kanalid.

72

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Raadio heli ümberlülitamine valjuhääldisse

1

Kui raadio on avatud, vajutage .

2

Koputage

Esita kõlaris.

Heli tagasilülitamiseks juhtmega peakomplekti või kõrvaklappidesse vajutage klahvi ja

koputage valikul

Esita kõrvaklappides.

FM-raadios esitatava laulu tuvastamine TrackID™ abil

1

Kui teie seadme FM-raadios esitatakse laulu, koputage valikut ja seejärel valige

TrackID™.

2

Kui rakendus TrackID™ otsib laulu, siis kuvatakse edenemisnäidik. Kui

tuvastamine oli edukas, siis kuvatakse laulu otsimise tulemused või võimalike

tulemuste loend.

3

FM-raadiosse naasmiseks koputage valikut .

Rakendust TrackID™ ja teenust TrackID™ ei toetata kõigis riikides/piirkondades ega kõigis

võrkudes. Samuti ei pruugi neid toetada kõik teenusepakkujad.