Sony Xperia E4 Dual - Helistamine

background image

Helistamine

Helistamine

Helistamiseks saate telefoninumbri valida käsitsi, koputada mõnda kontaktiloendisse

salvestatud numbrit või koputada mõnda kõnelogivaates olevat telefoninumbrit. Saate

kasutada ka kiirvalimisfunktsiooni, mille abil saate kontaktiloendist ja kõnelogidest

numbreid kiiresti üles otsida. Videokõne tegemiseks saate kasutada oma seadme

kiirsõnumside- ja videovestlusrakendust Hangouts™. Vt teemat

Kiirsõnumside ja

videovestlus

lehel 61 .

1

Kontaktiloendi avamine

2

Kõnelogi kirjete kuvamine

3

Lemmikkontaktide kuvamine

4

Kõigi seadmesse salvestatud kontaktirühmade kuvamine

5

Numbri kustutamine

6

Valimisklahvistik

7

Lisavalikute vaatamine

8

Helistamisnupp

9

Valitsa peitmine või kuvamine

Helistamine numbri valimisega

1

Puudutage ekraanil Avakuva valikut .

2

Leidke valik

Telefon ja puudutage seda.

3

Sisestage vastuvõtja number ja koputage ikooni .

Helistamine kiirvalimisega

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Otsige üles ja koputage

Telefon.

3

Sisestage valimisklahvistikul tähed või numbrid, mis vastab soovitavale kontaktile.

Iga tähe või numbri sisestamisel kuvatakse võimalike vastete loend.

4

Koputage kontaktile, millele soovite helistada.

46

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Helistamine rahvusvahelisele numbrile

1

Kuval Avakuva koputage ikooni .

2

Leidke ja koputage valikul

Telefon.

3

Puudutage pikalt klahvi 0, kuni kuvatakse märk +.

4

Sisestage riigi kood, suunakood (ilma numbri ees oleva nullita) ja telefoninumber

ning koputage ikooni .

Avakuvale otsevalimisnumbrite lisamine

1

Puudutage pikalt kuva Avakuva tühja ala, kuni seade väriseb ja kuvatakse

kohandamise menüü.

2

Valige kohandamise menüüs

Rakendused > Otseteed.

3

Sirvige rakenduste loendit ja valige

Otsevalik.

4

Valige kontakt ja number, mille soovite otsevalimisnumbrina kasutada.

Telefoninumbri kuvamine ja peitmine

Saate valida, kas helistamisel kuvatakse kõne vastuvõtja seadmes teie telefoninumber või

mitte.

Oma telefoninumbri kuvamine või peitmine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Kõne.

3

Valige SIM-kaart.

4

Valige

Lisaseaded > Helistaja ID.