Sony Xperia E4 Dual - Käimasolevad kõned

background image

Käimasolevad kõned

1

Numbrite sisestamine kõne ajal

2

Valjuhääldi sisselülitamine kõne ajal

3

Poolelioleva kõne ootelepanek või kõne aktiveerimine

4

Avage kontaktiloend

5

Mikrofoni vaigistamine kõne ajal

6

Kõne lõpetamine

Kuulari helitugevuse muutmine kõne ajal

Vajutage ülemist või alumist helitugevusnuppu.

Ekraani aktiveerimine kõne ajal

Vajutage korraks nuppu .