Sony Xperia E4 Dual - Kõnede vastuvõtmine

background image

Kõnede vastuvõtmine

Kõne vastuvõtmine

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne helina vaigistamine

Kui olete kõne vastu võtnud, vajutage helitugevusnuppu.

Automaatvastaja kasutamine

Seadme automaatvastajarakendust saate kasutada kõnedele vastamiseks siis, kui olete

hõivatud või te ei saa kõnet vastu võtta. Te saate lubada automaatvastamisfunktsiooni ja

määrata, mitme minuti järel saab kõne automaatvastuse. Kõnesid saate ka automaatselt

automaatvastajale suunata, kui olete neile vastamiseks liiga hõivatud.

Automaatvastajasse jäetud sõnumitele pääsete juurde otse oma seadmest.

Enne automaatvastaja kasutamist peate salvestama tervitussõnumi.

Automaatvastaja tervitussõnumi salvestamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Kõne.

3

Valige SIM-kaart.

4

Valige

Automaatvastaja > Tervitus.

5

Valige

Lindista uus tervitus ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

47

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Automaatvastaja lubamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Kõne.

3

Valige SIM-kaart ja koputage valikut

Automaatvastaja.

4

Märkige ruut

Automaatvastaja.

Kui te ei määra kõnede automaatvastajale viiteaega, kasutatakse vaikeväärtust.

Kõnest keeldumine automaatvastaja abil

Sissetuleva kõne saabudes lohistage valik

Vastamisvalikud ülespoole ja seejärel

valige

Keeldu, aktiveerides automaatvastaja.

Automaatvastaja viiteaja määramine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Kõne.

3

Valige SIM-kaart ja koputage valikut

Automaatvastaja.

4

Koputage ikooni

Võta vastu pärast.

5

Aja reguleerimiseks kerige valikus üles või alla.

6

Koputage ikooni

Valmis.

Automaatvastaja sõnumite kuulamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Kõne.

3

Valige SIM-kaart.

4

Valige

Automaatvastaja > Sõnumid.

5

Valige häälsõnum, mida soovite kuulata.

Automaatvastaja sõnumeid saate kuulata ka otse kõnelogi kaudu. Selleks koputage ikooni .

Kõnest keeldumine tekstsõnumiga

Kõnest saate keelduda tekstsõnumiga. Kui keeldute kõnest sellist sõnumit kasutades,

saadetakse sõnum automaatselt helistajale ja salvestatakse kontaktiga seotud

sõnumsidevestluses.
Valida saate seadmes saadaolevate eelmääratletud sõnumite hulgast või saate ise uue

sõnumi luua. Samuti võite eelmääratletud sõnumeid redigeerides luua oma

isikupärastatud sõnumi.

Kõnest keeldumine tekstsõnumi abil

1

Sissetuleva kõne saabudes lohistage valik

Vastamisvalikud ülespoole ja seejärel

valige

Keeldu sõnumiga.

2

Valige eelmääratletud sõnum või koputage ikooni ja kirjutage uus sõnum.

Teisest kõnest loobumine tekstsõnumiga

1

Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage ikooni

Keeldu sõnumiga

ülespoole.

2

Valige eelmääratletud sõnum või koputage ikooni ja kirjutage uus sõnum.

Kõnest keeldumise tekstsõnumi muutmine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Kõne > Üldist > Keeldu kõnest sõnumiga.

3

Koputage muudetavat sõnumit ja seejärel tehke soovitud muudatused.

4

Koputage ikooni

OK.

48

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.