Sony Xperia E4 Dual - Kõnepost

background image

Kõnepost

Kui teie liitumisleping sisaldab kõneposti teenust, saavad helistajad juhul, kui te ei saa

kõnele vastata, jätta teile häälsõnumeid. Kõnepostiteenuse number on tavaliselt

salvestatud SIM-kaardile. Kui see pole nii, saate selle numbri oma võrguoperaatorilt ja

saate selle käsitsi sisestada.

Kõnepostinumbri sisestamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Kõne > Kõnepost >Kõnepostiseaded >

Kõnepostinumber.

3

Sisestage oma kõneposti number.

4

Koputage ikooni

OK.

Helistamine kõneposti

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Leidke ja koputage

Telefon.

3

Hoidke all klahvi

1

.