Sony Xperia E4 Dual - Konverentskõned

background image

Konverentskõned

Konverentskõne ehk mitme osavõtjaga kõne korral saate pidada ühisvestlust kahe või

enama inimesega.

Lisateavet konverentskõnes osalejate suurima lubatud arvu kohta saate oma võrguoperaatorilt.

51

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Konverentskõne tegemine

1

Koputage poolelioleva kõne ajal nuppu .

2

Valige teise osaleja number ja koputage nuppu . Esimene kõnes osaleja

pannakse ootele.

3

Teise osaleja lisamiseks konverentskõnesse koputage ikooni .

4

Kui soovite lisada veel osalejaid, korrake etappe 1–3.

Konverentskõnes osalejaga eravestluse pidamine

1

Koputage käimasoleva konverentskõne ajal nuppu

Halda.

2

Eravestluse pidamiseks koputage soovitud osaleja telefoninumbrit.

3

Eravestluse lõpetamiseks ja konverentskõnesse naasmiseks koputage ikooni .

Osaleja eemaldamine konverentskõnest

1

Koputage käimasoleva konverentskõne ajal nuppu

Halda.

2

Koputage ikooni selle osaleja kõrval, kelle soovite kõnest eemaldada.

Konverentskõne lõpetamine

Konverentskõne ajal koputage käsul

Lõpeta konverentskõne.