Sony Xperia E4 Dual - Mitu kõnet

background image

Mitu kõnet

Kui olete telefonis aktiveerinud koputuse, saate samaaegselt mitut kõnet hallata. Kui

koputus on aktiveeritud, teavitatakse teid teise kõne vastuvõtmisest piiksuga.

Koputuse sisse- ja väljalülitamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Kõne.

3

Valige SIM-kaart.

4

Koputage ikooni

Lisaseaded.

5

Koputuse sisse- või väljalülitamiseks koputage valikut

Koputus.

Teise kõne vastuvõtmine ja poolelioleva kõne ootelepanek

Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage üksus paremale.

Teisest kõnest keeldumine

Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage ikooni vasakule.

Teise kõne tegemine

1

Koputage poolelioleva kõne ajal nuppu .

2

Sisestage vastuvõtja number ja koputage ikooni . Esimene kõne pannakse

ootele.

Kolmanda kõne vastuvõtmine ja käimasoleva kõne lõpetamine

Kui siseneb kolmas kõne, koputage käsku

Lõpeta praegune kõne ja vasta.

Kolmandast kõnest loobumine

Kui siseneb kolmas kõne, koputage käsku

Keeldu sisenevast kõnest.

Kõnede vahetamine

Järgmise kõne aktiveerimiseks ja praeguse kõne ootelepanekuks koputage valikut

Aktiveeri see kõne.