Sony Xperia E4 Dual - Interneti ja MMS-i seaded

background image

Interneti ja MMS-i seaded

Kui Wi-Fi®-võrk pole saadaval, peab teil multimeediumsõnumite saatmiseks või

Internetile juurdepääsuks olema toimiv, õigete Interneti- ja MMS-i

(multimeediumsõnumiteenus) seadetega mobiilandmesideühendus. Järgmisena on

esitatud mõned näpunäited.

Enamiku mobiilsidevõrkude ja operaatorite korral on Interneti- ja MMS-i seaded teie

seadmesse eelinstallitud. Sel juhul saate hakata kohe Internetti kasutama ja

multimeediumsõnumeid saatma.

Mõnel juhul pakutakse teile võimalust Interneti- ja MMS-i seaded alla laadida, kui te

seadme esimest korda sisse lülitate ja SIM-kaart on sisestatud. Seadeid on võimalik ka

hiljem menüü Seaded kaudu alla laadida.

Interneti- ja MMS-i seadeid saate igal ajal seadmes käsitsi lisada, muuta või kustutada.

Kui muudate Interneti või MMS-i seadet või kustutate selle kogemata, laadige Interneti ja

MMS-i seaded uuesti alla.

Kui te ei saa mobiilivõrgu kaudu Interneti-ühendust luua või multimeediumsõnumside ei

toimi, kuigi Interneti- ja MMS-i seaded on edukalt seadmesse alla laaditud, vaadake oma

seadme tõrkeotsingu näpunäiteid levipiirkonna, mobiiliandmete ja MMS-i probleemide

kohta aadressilt

www.sonymobile.com/support/

.

Kui toite säästmiseks on aktiveeritud režiim STAMINA, peatatakse kogu mobiilne andmeliiklus,

kui ekraan on välja lülitatud. Kui see tekitab probleeme ühendusega, jätke peatamisest välja

mõned rakendused ja teenused või inaktiveerige ajutiselt režiim STAMINA. Lisateavet vaadake

STAMINA-režiimi funktsiooni ülevaade

lk 113 .

Interneti- ja MMS-i seadete allalaadimine

1

Vaatel Avakuva koputage valikul .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Veel... > Interneti-seaded.

3

Valige SIM-kaart või SIM-kaardid, mille jaoks soovite alla laadida Interneti- ja MMS-

i seaded.

4

Koputage

Nõustu. Pärast seadete edukat allalaadimist kuvatakse olekuribale ja

mobiilsideandmed lülitatakse automaatselt sisse.

Kui seadeid ei saanud seadmesse alla laadida, kontrollige mobiilsidevõrgu signaali tugevust.

Minge takistustevabasse avatud ruumi või aknale lähemale ja proovige uuesti.

Kontrollimine, kas mobiilandmeside on sisse või välja lülitatud

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Veel... > Mobiilsidevõrk.

3

Valige SIM-kaart.

4

Kontrollige, kas ruut

Mobiilandmeside on märgitud või mitte.

27

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Interneti- ja MMS-i seadete käsitsi lisamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Veel... > Mobiilsidevõrk.

3

Valige SIM-kaart.

4

Valige

Pöörduspunktide nimed > .

5

Koputage valikut

Nimi ja sisestage soovitud nimi.

6

Koputage valikut

APN ja sisestage pöörduspunkti nimi.

7

Sisestage muu nõutav teave. Kui te ei tea, missugust teavet sisestada, pöörduge

lisateabe saamiseks oma võrguoperaatori poole.

8

Kui olete valmis, koputage nuppu ja seejärel nuppu

Salvesta.

9

Äsja lisatud APN-i valimiseks koputage APN-i nime kõrval olevat raadionuppu.

Pärast seda muudetakse see APN Interneti- ja MMS-i teenuste vaike-APN-iks.

Allalaaditud Interneti- ja MMS-i seadete vaatamine

1

Vaatel Avakuva koputage valikul .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Veel... > Mobiilsidevõrk.

3

Valige SIM-kaart.

4

Koputage

Pöörduspunktide nimed.

5

Lisateabe nägemiseks koputage mis tahes saadaolevat objekti.

Kui saadaolevaid ühendusi on mitu, näitab aktiivset võrguühendust märgitud nupp .