Sony Xperia E4 Dual - Mobiilsideühenduse jagamine

background image

Mobiilsideühenduse jagamine

Saate mobiilsideühendust jagada teiste seadmetega järgmistel viisidel:

USB kaudu – mobiilsideühendust saab jagada USB-kaabli kaudu ühe arvutiga;

Bluetooth®-i kaudu – mobiilsideühendust saab jagada Bluetooth®-i kaudu kuni viie

seadmega;

teisaldatav Wi-Fi® pääsupunkt – mobiilsideühendust saab jagada korraga 8 seadmega

(sh WPS-tehnoloogiat toetavad seadmed).

Andmesideühenduse jagamine USB-kaabliga

1

Inaktiveerige kõik USB-kaabliühendused seadmega.

2

Kasutage komplektis olevat USB-kaablit seadme ühendamiseks arvutiga.

3

Vaatel Avakuva koputage .

4

Leidke ja koputage

Seaded > Veel... > Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt.

5

Märkige ruut

USB-lõastamine, seejärel koputage valikut OK, kui seda küsitakse.

Kui olete võrku ühendatud, kuvatakse olekuribal ikoon .

6

Andmesideühenduse jagamise peatamiseks tühjendage ruut

USB-lõastamine või

eemaldage USB-kaabel ühendusest.

Seadme andmesideühendust ja SD-mälukaarti ei saa üheaegselt USB-kaabli kaudu jagada.

Seadme kasutamine teisaldatava Wi-Fi®-pääsupunktina

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Veel... > Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt.

3

Koputage

Teisaldat. WiFi-pääsupunkti seaded > Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt.

4

Sisestage valiku

Võrgu nimi (SSID) teave.

5

Turbetüübi valimiseks koputage välja

Turve. Vajadusel sisestage parool.

6

Koputage

Salvesta.

7

Koputage ikooni ja märkige ruut

Teisaldatav WiFi-pääsupunkt.

8

Kui palutakse, koputage kinnitamiseks valikut

OK. Kui kaasaskantav Wi-Fi®-

pääsupunkt on aktiivne, kuvatakse olekuribal .

9

Andesideühenduse Wi-Fi®-ühenduse kaudu jagamise lõpetamiseks tühjendage

ruut

Teisaldatav WiFi-pääsupunkt.

Teisaldatava Interneti pääsupunkti ümbernimetamine

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Veel... > Lõastamine ja teisaldatav pääsupunkt.

3

Koputage

Teisaldat. WiFi-pääsupunkti seaded > Konfigureeri Wi-Fi-pääsupunkt.

4

Sisestage võrgu jaoks

Võrgu nimi (SSID).

5

Turbetüübi valimiseks koputage välja

Turve.

6

Vajadusel sisestage parool.

7

Koputage

Salvesta.