Sony Xperia E4 Dual - Wi-Fi®

background image

Wi-Fi®

Wi-Fi®-ühenduse abil saate surfata Internetis, laadida alla rakendusi ning saata ja vastu

võtta e-kirju. Kui loote ühenduse mõne Wi-Fi®-võrguga, jätab teie seade selle võrgu

meelde ja loob sellega automaatselt ühenduse, kui järgmine kord selle võrgu levialas

olete.
Mõnele Wi-Fi®-võrgule juurdepääsemiseks tuleb esmalt vastaval veebilehel sellesse sisse

logida. Lisateabe saamiseks pöörduge Wi-Fi®-võrgu administraatori poole.
Saadaolevad Wi-Fi®-võrgud võivad olla avatud või turvatud.

Avatud võrgu tähis kuvatakse Wi-Fi®-võrgu nime kõrval.

Turvatud võrgu tähis kuvatakse Wi-Fi®-võrgu nime kõrval.

Mõnda Wi-Fi®-võrku saadaolevate võrkude loendis ei kuvata, kuna need võrgud ei levita oma

võrgunime (SSID-d). Kui teate sellise võrgu nime, saate selle saadaolevate Wi-Fi®-võrkude

loendisse käsitsi lisada.

Wi-Fi® sisselülitamine

1

Puudutage ekraanil Avakuva valikut .

2

Leidke valik

Seaded ja puudutage seda.

3

Wi-Fi-funktsiooni sisselülitamiseks lohistage liugurit Wi-Fi® kõrval paremale.

Wi-Fi® lubamiseni võib kuluda mõni sekund.

Wi-Fi®-võrguga automaatselt ühenduse loomine

1

Kuval Avakuva koputage ikooni .

2

Leidke ja koputage valikul

Seaded.

3

Koputage

Wi-Fi. Kuvatakse kõik saadaolevad Wi-Fi®-võrgud.

4

Wi-Fi®-võrguga ühenduse loomiseks koputage sellel. Turvatud võrgu korral

sisestage selle parool. Kui ühendus on loodud, kuvatakse olekuribal ikoon .

Saadaolevate võrkude otsimiseks koputage ikooni ja seejärel valikut

Skanni. Kui teil ei

õnnestu ühenduse loomine

Wi-Fi-võrguga, vaadake oma seadme asjakohaseid tõrkeotsingu

näpunäiteid veebiaadressilt

www.sonymobile.com/support/

.

28

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Wi-Fi®-võrgu lisamine käsitsi

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Wi-Fi.

3

Koputage valikut .

4

Sisestage

Võrgu nimi (SSID) teave.

5

Turbetüübi valimiseks koputage välja

Turve.

6

Vajadusel sisestage parool.

7

Mõne täpsema valiku (nt proksi ja IP seaded) redigeerimiseks märkige ruut

Kuva

täpsemad valikud ja redigeerige vastavalt vajadusele.

8

Koputage valikut

Salvesta.

Võrgunime (SSID) ja parooli saamiseks pöörduge Wi-Fi®-võrgu administraatori poole.

Wi-Fi® -võrgu signaalitugevuse suurendamine

Wi-Fi®-signaali tugevuse suurendamiseks on mitu võimalust.

Liigutage seade Wi-Fi®-pääsupunktile lähemale.

Liigutage Wi-Fi®-pääsupunkt eemale kõikidest võimalikest takistustest või häirijatest.

Ärge katke oma seadme Wi-Fi®-antenni ala (joonisel esile tõstetud ala) kinni.

Wi-Fi® seaded

Kui olete Wi-Fi®-võrguga ühenduse loonud või läheduses on Wi-Fi®-võrke saadaval,

saate vaadata nende võrkude olekut. Samuti saate lubada seadmel anda teile märku, kui

tuvastatakse avatud Wi-Fi®-võrk.
Kui te pole ühegi Wi-Fi®-võrguga ühendatud, kasutab seade Internetti pääsemiseks

mobiilandmesideühendust (kui olete oma seadmes mobiilandmesideühenduse

seadistanud ja lubanud). Wi-Fi®-võrgu vaikerežiimi reeglite lisamisel saate määrata, millal

seade peaks Wi-Fi®-ühenduselt mobiilandmesideühendusele lülituma.

Wi-Fi®-võrguteadaannete lubamine

1

Lülitage Wi-Fi® sisse, kui see pole veel sees.

2

Avage Avakuva ja koputage ikooni .

3

Leidke järgmised valikud ja koputage neid:

Seaded > Wi-Fi.

4

Vajutage nuppu .

5

Koputage valikut

Täpsemalt.

6

Märkige ruut

Võrguteadaanne.

Ühendatud Wi-Fi®-võrgu üksikasjaliku teabe vaatamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Leidke järgmised valikud ja koputage neid:

Seaded > Wi-Fi.

3

Koputage seda Wi-Fi®-võrku, millega teil on parajasti ühendus. Kuvatakse

üksikasjalik võrguteave.

29

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Wi-Fi®-võrgu unerežiimipoliitika lisamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Leidke järgmised valikud ja koputage neid:

Seaded > Wi-Fi.

3

Vajutage nuppu .

4

Koputage nuppu

Täpsem.

5

Koputage nuppu

WiFi on unerežiimi ajal sees.

6

Tehke valik.