Sony Xperia E4 Dual - Fotodele asukohateabe lisamine

background image

Fotodele asukohateabe lisamine

Fotodele ligikaudse asukoha andmete lisamiseks lülitage sisse geosildistusfunktsioon.

Asukoht määratletakse traadita side võrgust saadavate andmete või GPS-andmete

põhjal.
Kui kaameraekraanile ilmub ikoon , on geosildistusfunktsioon sisse lülitatud, kuid

asukohateavet pole leitud. Kui ekraanile ilmub ikoon , on geosildistusfunktsioon sisse

lülitatud ja teie fotole saab lisada geograafilist asukohta näitava sildi. Kui neist kumbagi ei

kuvata, pole geosildistusfunktsioon sisse lülitatud.

Asukohasiltide sisselülitamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Valige

Seaded > Asukoht.

3

Lohistage valiku

Asukoht kõrval olev liugur paremale.

4

Aktiveerige kaamera.

5

Koputage valikut ja siis valikut .

6

Lohistage valiku

Asukohasiltide lisamine kõrval olev liugur paremale.