Sony Xperia E4 Dual - Äratus ja kell

background image

Äratus ja kell

Saate seada ühe või mitu äratust ja kasutada äratussignaalina suvalist seadmesse

salvestatud heli. Kui seade on välja lülitatud, siis äratusheli ei esitata. Küll aga kõlab

äratusheli siis, kui seade töötab hääletus režiimis.
Äratuse kellaajavorming on sama, mille olete valinud üldistes kellaajaseadetes (nt 12-

tunnine või 24-tunnine kellaajavorming).

1

Äratuse avakuva avamine

2

Maailmakella kuvamine ja seadete kohandamine

3

Stopperifunktsiooni avamine

4

Taimerifunktsiooni avamine

107

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

5

Kella kuupäeva- ja kellaajaseadete avamine

6

Äratuse sisse- või väljalülitamine

7

Valikute vaatamine

8

Uue äratuse lisamine

Uue äratuse määramine

1

Koputage avakuval valikut .

2

Leidke ja koputage üksust

Äratus ja kell.

3

Koputage ikooni .

4

Koputage valikut

Kellaaeg ja kohandage kellaaeg üles-/allakerimisega.

5

Koputage ikooni

Määra.

6

Soovi korral muutke muid äratuse seadeid.

7

Koputage ikooni

Valmis.

Äratuse edasilükkamine selle kõlamisel

Koputage

Kordus.

Äratuse väljalülitamine selle kõlamisel

Lohistage paremale.

Olemasoleva äratuse muutmine

1

Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.

2

Tehke soovitud muudatused.

3

Koputage valikut

Valmis.

Äratuse sisse- ja väljalülitamine

Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel lohistage äratuse kõrval oleva liugur sisse-

või väljalülitatud asendisse.

Äratuse kustutamine

1

Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel puudutage pikalt äratust, mille soovite

kustutada.

2

Valige

Kustuta äratus ja siis Jah.

Äratuse heli määramine

1

Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.

2

Koputage valikut

Äratuse heli, tehke valik ja koputage muusikafailide seast

valimiseks ikooni .

3

Koputage kaks korda valikut

Valmis.

Korduva äratuse määramine

1

Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.

2

Koputage valikut

Korda.

3

Märkige soovitud päevade ruudud ja seejärel koputage valikut

OK.

4

Koputage valikut

Valmis.

Äratuse värinafunktsiooni aktiveerimine

1

Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.

2

Märkige ruut

Värin.

3

Koputage valikut

Valmis.

Äratuse esitamine, kui seade töötab hääletus režiimis

1

Avage rakendus Äratus ja kell, seejärel koputage äratust, mida soovite muuta.

2

Märkige ruut

Äratus hääletus režiimis ja seejärel koputage valikut Valmis.

108

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.