Sony Xperia E4 Dual - Kontaktide lisamine ja muutmine

background image

Kontaktide lisamine ja muutmine

Kontakti lisamine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage valikut .

3

Kui olete oma kontaktid sünkrooninud ühe või enama kontoga ja lisate kontakti

esmakodselt, peate valima konto, millele soovite kontakti lisada. Kui soovite

kontakti kasutada vaid oma seadmes ja selle sinna salvestada, koputage valikut

Telefonikontakt.

4

Sisestage või valige kontakti kohta soovitud teave.

5

Kui olete lõpetanud, koputage valikut

Valmis.

Kui olete 3. juhise järgi sünkroonimiskonto valinud, kuvatakse see konto vaikekontona, mida

pakutakse järgmise kontakti lisamise korral. Kui salvestate kontakti konkreetsele kontole,

kuvatakse see konto järgmine kord konto lisamisel salvestamise vaikekontona. Kui salvestate

kontakti konkreetsele kontole ja soovite seda muuta, peate looma uue kontakti ja valima

salvestamiseks erineva konto.

Kui lisate kontakti telefoninumbri ette plussmärgi ja maakoodi, pole vaja telefoninumbrit

redigeerida, kui soovite selle numbril mõnes välisriigis helistada.

Kontakti muutmine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut .

3

Muutke soovitud teavet.

4

Kui olete lõpetanud, koputage valikut

Valmis.

Mõni sünkroonimisteenus ei luba kontakti andmeid muuta.

Pildi seostamine kontaktiga

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut .

3

Koputage ikooni

ja valige kontakti pildi lisamiseks soovitud meetod.

4

Pärast pildi lisamist koputage valikut

Valmis.

Saate kontaktile pildi lisada ka otse rakendusest

Album. Kui soovite lisada veebikontole

salvestatud pilti, peate pildi esmalt alla laadima.

Kontakti helina isikupärastamine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut .

3

Valige >

Määra helin.

4

Valige loendist mõni helin või koputage seadmesse salvestatud muusikafaili

valimiseks ikooni ja seejärel valige

Valmis.

5

Koputage valikut

Valmis.

Kontaktide kustutamine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Puudutage pikalt kontakti, mille soovite kustutada.

3

Kui soovite kustutada kõik kontaktid, koputage rippmenüü avamiseks allanoolt.

Seejärel koputage valikut

Märgi kõik.

4

Koputage valikut ja siis valikut

Kustuta.

55

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Oma kontaktiteabe muutmine

1

Vaatel Avakuva koputage , seejärel koputage .

2

Koputage

Mina, seejärel koputage .

3

Sisestage uus teave või tehke soovitud muudatused.

4

Kui olete lõpetanud, koputage

Valmis.

Uue kontakti loomine tekstsõnumist

1

Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.

2

Koputage valikuid >

Salvesta.

3

Valige olemasolev kontakt või koputage valikut

Uue kontakti loomine.

4

Muutke kontakti teavet ja koputage valikut

Valmis.