Sony Xperia E4 Dual - Terviseteabe ja hädaabialase kontaktteabe lisamine

background image

Terviseteabe ja hädaabialase kontaktteabe lisamine

Rakenduses Kontaktid saate lisada hädaabiteabe (ICE – In Case of Emergency). Saate

sisestada teavet oma tervise kohta (nt allergiad ja kasutatavad ravimid) ning lisaks teavet

sugulaste ja sõprade kohta, kelle poole hädaolukorras pöörduda. Pärast seadistamist

pääseb hädaabiteabele juurde turvalise lukustuskuva kaudu. See tähendab, et isegi kui

kuva on lukustatud (nt PIN-koodi, mustri või parooliga), saab hädaabipersonal siiski teie

hädaabiteabe kätte.

1

Naasmine kontaktide põhikuvale

2

Lisavalikute vaatamine

3

Hädaabiteabes tervise- ja isikliku teabe kuvamine

4

Terviseteave

5

Hädaabikontaktide loend

6

Uute hädaabikontaktide loomine

7

Olemasolevate kontaktide kasutamine hädaabikontaktidena

Hädaabiteabes tervise- ja isikliku teabe kuvamine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage valikut

ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency).

3

Koputage valikut ja märkige siis ruut

Kuva isiklikud andmed.

Terviseteabe sisestamine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage valikut

ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency).

3

Valige ja siis

Muuda terviseteavet.

4

Muutke soovi korral teavet.

5

Kui olete lõpetanud, koputage valikut

Valmis.

56

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Uue hädaabikontakti lisamine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Valige

ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency) ja siis .

3

Kui olete oma kontaktid sünkrooninud ühe või enama kontoga ja lisate kontakti

esmakordselt, peate valima konto, millele soovite selle kontakti lisada. Kui soovite

kontakti kasutada vaid oma seadmes ja selle sinna salvestada, koputage valikut

Telefonikontakt.

4

Sisestage või valige kontakti kohta soovitud teave.

5

Kui olete lõpetanud, koputage valikut

Valmis.

Hädaabikontaktil peab olema vähemalt telefoninumber, millel hädaabitöötajad saavad

helistada. Kui teie seadme turvaline ekraanilukk on lukustatud, näevad hädaabitöötajad ainult

hädaabikontakti telefoninumbrit, seda isegi siis, kui selle kontakti kohta on

kontaktiderakendusse sisestatud ka muud teavet.

Olemasolevate kontaktide kasutamine hädaabikontaktidena

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Valige

ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency) ja siis .

3

Märkige kontaktid, keda soovite kasutada hädaabikontaktidena.

4

Kui olete lõpetanud, koputage valikut

Valmis.

Valitud hädaabikontaktil peab olema vähemalt telefoninumber, millel hädaabitöötajad saavad

helistada. Kui teie seadme turvaline ekraanilukk on lukustatud, näevad hädaabitöötajad ainult

hädaabikontaktide telefoninumbrit, seda isegi siis, kui selle kontakti kohta on

kontaktiderakendusse sisestatud ka muud teavet.

Hädaabiteabe saadavaks muutmine turvalise lukustuskuva kaudu

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage valikut

ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency).

3

Valige ja siis

Seaded.

4

Märkige ruut

ICE lukustuskuval.

Hädaabiteave on turvalise lukustuskuva kaudu vaikimisi nähtav.

Hädaabikontaktidele turvalise lukustuskuva kaudu helistamise lubamine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni . Seejärel koputage valikut .

2

Koputage valikut

ICE – hädaolukorras (In Case of Emergency).

3

Valige ja siis

Seaded.

4

Märkige ruut

Luba helistamine ICE-s.

Mõned võrguoperaatorid ei pruugi hädaabikõnesid toetada.