Sony Xperia E4 Dual - Muusika edastamine seadmesse

background image

Muusika edastamine seadmesse

Muusika edastamiseks arvutist seadmesse on kolm võimalust.

Windows

®

-i jaoks: ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga ja lohistage muusikafailid

arvutis otse failihaldurisse. Vaadake

Failide haldamine arvutis

leheküljel 115 .

Kui teil on PC-arvuti, saate kasutada Sony rakendust Media Go™ ning korraldada oma

muusikafaile, luua esitusloendeid, tellida netisaateid ja teha palju muud. Lisateabe

saamiseks ja rakenduse Media Go™ allalaadimiseks minge veebilehele http://

mediago.sony.com/enu/features.

Tarkvara Xperia™ Companion saate kasutada oma meediumifailide edastamiseks arvuti

ja seadme vahel. Lisateabe saamiseks ja tarkvara Xperia™ Companion allalaadimiseks

minge veebilehele

www.sonymobile.com/global-en/Tööriistad/xperia-companion

.

Rakendus Music ei pruugi toetada kõiki muusikafailide vorminguid. Toetatud failivormingute ja

multimeediumfailide (heli-, pildi- ja videofailide) kasutamise kohta lisateabe saamiseks laadige

alla oma seadme kohta käiv lühiülevaade veebilehelt

www.sonymobile.com/support

.