Sony Xperia E4 Dual - Mitme SIM-kaardi kasutamine

background image

Mitme SIM-kaardi kasutamine

Seadmes saab kasutada ühte või kahte SIM-kaarti. Seade võtab vastu saabuvat sidet

mõlemalt SIM-kaardilt ja saate valida, millist numbrit väljuva side jaoks kasutada. Enne

mõlema SIM-kaardi kasutamist peate SIM-kaardid seadme seadete menüüs aktiveerima.

Kui mõlemad SIM-kaardid on seadme sisselülitamisel lukustatud PIN-koodiga, saate

valida ainult ühe SIM-kaardi avamise ja kasutamise. Teisisõnu on võimalik ühest

lukustatud SIM-kaardist mööda minna.
Peale selle saate SIM-kaardile 1 tulevaid kõnesid suunata SIM-kaardile 2, kui SIM-kaart 1

pole saadaval, ja vastupidi. Seda funktsiooni nimetatakse kahe SIM-kaardi saadavuseks.

See tuleb käsitsi lubada. Vaadake jaotist

Kõnede edastamine

lk 50 .

Kahe SIM-kaardi kasutamise lubamine või keelamine

1

Koputage vaates Avakuva .

2

Otsige üles ja koputage valikuid

Seaded > Kaksik-SIM-i seaded.

3

Valige märkeruudud SIM1 ja SIM2 või eemaldage neist märge.

SIM-kaardi ümbernimetamine

1

Koputage vaates Avakuva .

2

Otsige üles ja koputage valikuid

Seaded > Kaksik-SIM-i seaded.

3

Valige SIM-kaart ja sisestage sellele uus nimi.

4

Koputage valikut

OK.

Lukustatud SIM-kaardist möödaminek, kui mõlemad SIM-kaardid on lukus

1

Lülitage seade sisse ja valige SIM-kaart, mida soovite avada.

2

Sisestage PIN-kood ja koputage valikut

. Valitud SIM-kaart avatakse.

3

Kui teil palutakse sisestada teise SIM-kaardi PIN-kood, koputage valikut

Jäta

vahele. Ilmub avakuva ja saate nüüd kasutada seadet nii, et lubatud on üks SIM-

kaart.

Lukustatud SIM-kaardi lubamine

1

Koputage vaates Avakuva .

2

Otsige üles ja koputage valikuid

Seaded > Kaksik-SIM-i seaded.

3

Valige lukus SIM-kaart.

4

Sisestage vastav PIN-kood.

Saate lubada lukus SIM-kaardi ka teadaannete paneelilt.