Sony Xperia E4 Dual - Seadetele juurdepääsemine

background image

Seadetele juurdepääsemine

Seadete menüüs saate vaadata ja muuta seadme seadeid. Seadete menüüle pääsete

juurde nii rakenduste kuvalt kui ka kiirseadete paanilt.

Seadme seadete menüü avamine rakendustekuval

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni .

2

Koputage valikut

Seaded.

Seadmekohase teabe vaatamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Teave telefoni kohta.

Kiirseadete paneeli avamine

Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole.

Kiirseadete paneelil kuvatavate seadete valimine

1

Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole ja koputage seejärel käsku

Töötle.

2

Puudutage kuva allosas oleval ribal pikalt selle kiirseade ikooni, mida soovite

lisada, ja siis lohistage see ekraani ülaossa.

Kiirseadete paneeli ümberkorraldamine

1

Lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole ja koputage seejärel käsku

Töötle.

2

Puudutage pikalt ikooni ja teisaldage see soovitud kohta.

3

Koputage ikooni

Valmis.