Sony Xperia E4 Dual - SIM-kaardi kaitse

background image

SIM-kaardi kaitse

Kõik seadmes kasutatavad SIM-kaardid on võimalik lukustada ja avada PIN-koodiga. Kui

SIM-kaart on lukustatud, on kaardiga seotud tellimus kaitstud väärkasutamise eest, mis

tähendab, et peate iga kord seadme käivitamisel sisestama PIN-koodi.
Kui sisestate vale PIN-koodi rohkem kordi kui lubatud, siis SIM-kaart blokeeritakse.

Sellisel juhul peate sisestama PUK-koodi ja seejärel uue PIN-koodi. Nii PIN- kui ka PUK-

koodi saate võrguoperaatorilt.

SIM-kaardi luku seadistamine

1

Koputage avakuval ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Turve > Seadista SIM-kaardi lukk.

3

Valige SIM-kaart.

4

Märkige ruut

Lukustage SIM-kaart.

5

Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja koputage valikut

OK. SIM-kaardi lukk on nüüd

aktiivne ja teil palutakse see lukk seadme taaskäivitamisel iga kord sisestada.

SIM-kaardi luku eemaldamine

1

Koputage avakuval ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Turve > Seadista SIM-kaardi lukk.

3

Valige SIM-kaart.

4

Tühjendage ruut

Lukustage SIM-kaart.

5

Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja koputage valikut

OK.

SIM-kaardi PIN-koodi muutmine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Turve > Seadista SIM-kaardi lukk.

3

Valige SIM-kaart.

4

Koputage ikooni

Muuda SIM-kaardi PIN-i.

5

Sisestage SIM-kaardi vana PIN-kood ja koputage nuppu

OK.

6

Sisestage SIM-kaardi uus PIN-kood ja koputage nuppu

OK.

7

Sisestage uuesti uus SIM-kaardi PIN-kood ja koputage nuppu

OK.

36

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Blokeeritud SIM-kaardi avamine PUK-koodiga

1

Sisestage PUK-kood ja koputage ikooni

.

2

Sisestage uus PIN-kood ja koputage ikooni

.

3

Sisestage uus PIN-kood uuesti ja koputage ikooni

.

Kui sisestate liiga palju kordi vale PUK-koodi, peate uue SIM-kaardi hankimiseks pöörduma

võrguoperaatori poole.