Sony Xperia E4 Dual - Sõnumite korraldamine

background image

Sõnumite korraldamine

Sõnumi kustutamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel otsige üles valik ja koputage seda.

2

Koputage vestlust, mis sisaldab kustutatavaid kirju.

3

Puudutage ja hoidke sõrme sõnumil, mida soovite kustutada, ja seejärel koputage

ikooni

Kustuta sõnum > Kustuta.

Vestluste kustutamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.

2

Koputage valikut ja siis valikut

Kustuta vestlused.

3

Märkige nende vestluste märkeruudud, mida soovite kustutada ja seejärel

koputage >

Kustuta.

Sõnumi märgistamine tärniga

1

Vaatel Avakuva koputage , seejärel leidke ja koputage .

2

Koputage vestlust, mida soovite avada.

3

Koputage sõnumil, mida soovite märgistada.

4

Märgistuse eemaldamiseks koputage .

Tärniga tähistatud sõnumite vaatamine

1

Vaatel Avakuva koputage , seejärel otsige ja koputage .

2

Koputage , seejärel koputage

Tärniga märgitud sõnumid.

3

Loendis kuvatakse kõik tärniga tähistatud sõnumid.

Sõnumite otsimine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel leidke ja koputage suvandit .

2

Koputage ikooni ja seejärel suvandit

Otsi.

3

Sisestage otsingu võtmesõnad. Vasted kuvatakse loendis.

60

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.