Sony Xperia E4 Dual - Sõnumite lugemine ja saatmine

background image

Sõnumite lugemine ja saatmine

Sõnumsiderakenduses kuvatakse sõnumid vestlustena. See tähendab, et ühele isikule

saadetud ja temalt saadud sõnumid rühmitatakse. MMS-sõnumite saatmiseks peavad

seadmes olema õiged MMS-seaded. Vaadake

Interneti ja MMS-i seaded

lk-l 27 .

Tähemärkide arv, mida saate ühe sõnumiga saata, oleneb operaatorist ja kasutatavast keelest.

Multimeediumsõnumi maksimaalne suurus koos lisatud meediumfailide suurusega sõltub

samuti operaatorist. Lisateavet saate oma võrguoperaatorilt.

1

Vestluste loendisse naasmine

2

Helistamine sõnumi saatjale

3

Vaate suvandid

4

Saadetud ja vastuvõetud sõnumid

5

Valmis sõnumi saatmine 1. SIM-kaardiga

6

Valmis sõnumi saatmine 2. SIM-kaardiga

7

Manuste lisamine

8

Asukoha lisamine manusena

9

Käsitsi kirjutatud märkme või pildi lisamine manusena

10 Foto tegemine ja selle lisamine manusena

11 Seadmesse salvestatud foto lisamine manusena

12 Tekstisisestuse väli

Sõnumi koostamine ja saatmine

1

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni , seejärel otsige üles ikoon ja

koputage seda.

2

Koputage ikooni .

3

Sisestage adressaadi nimi või telefoninumber või muu kontaktteave, mille olete

adressaadi kohta salvestanud, ja seejärel valige teave kuvatavast loendist. Kui

adressaati pole kontaktiloendis, sisestage adressaadi number käsitsi.

4

Koputage valikut

Kirjutage sõnum ja sisestage oma sõnumi tekst.

5

Kui soovite lisada manuse, koputage ikooni ja tehke valik.

6

Sõnumi saatmiseks koputage valikut

Saada.

Kui väljute sõnumist enne selle saatmist, salvestatakse see mustandina. Vestlus tähistatakse

sõnaga

Mustand:.

59

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Vastuvõetud sõnumi lugemine

1

Koputage kuval Avakuva nuppu seejärel otsige üles ja koputage valikut .

2

Koputage soovitud vestlust.

3

Kui sõnum pole veel alla laaditud, puudutage pikalt soovitud sõnumit ja seejärel

koputage valikut

Laadi sõnum alla.

Kõik vastuvõetud sõnumid salvestatakse vaikimisi seadme mällu.

Sõnumile vastamine

1

Vaatel Avakuva koputage , seejärel leidke ja koputage .

2

Koputage vestlust, mis sisaldab sõnumit.

3

Sisestage oma vastus ja koputage

Saada.

Sõnumi edastamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel otsige üles ja koputage ikooni .

2

Koputage vestlust, mis sisaldab sõnumit, mille soovite edasi saata.

3

Puudutage pikalt sõnumit, mille soovite edastada, ja koputage valikut

Edasta

sõnum.

4

Sisestage adressaadi nimi või telefoninumber või muu kontaktteave, mille olete

adressaadi kohta salvestanud, ja seejärel valige teave kuvatavast loendist. Kui

adressaati pole kontaktiloendis, sisestage adressaadi number käsitsi.

5

Vajadusel muutke sõnumit ja koputage siis valikut

Saada.

Vastuvõetud sõnumis oleva faili salvestamine

1

Vaatel Avakuva koputage , seejärel leidke ja koputage .

2

Koputage vestlust, mida soovite avada.

3

Juhul, kui sõnum ei ole veel alla laaditud, koputage ja hoidke sõnumit, seejärel

koputage

Laadi sõnum alla.

4

Hoidke sõrme failil, mida soovite salvestada ja seejärel tehke valik.