Sony Xperia E4 Dual - Sõnumside seaded

background image

Sõnumside seaded

Sõnumite teadaannete seadete muutmine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.

2

Koputage valikut ja siis valikut

Seaded.

3

Valige SIM-kaart.

4

Teadaande heli määramiseks koputage valikut

Teadaande helisignaal, seejärel

tehke soovitud valik või koputage ikooni ning valige seadmesse salvestatud

muusikafail.

5

Kinnitamiseks koputage valikut

Valmis.

6

Muude teadaannetega seotud seadete määramiseks märkige või tühjendage

soovitud ruudud.

Väljuvate sõnumite edastusraportite funktsiooni sisse- ja väljalülitamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.

2

Valige ja siis

Seaded.

3

Valige SIM-kaart.

4

Vastavalt vajadusele märkige või tühjendage ruut

Edastusraport.

Kui edastusraport on sisse lülitatud, kuvatakse edastatud sõnumite ees märge.