Sony Xperia E4 Dual - Kuvatõmmise tegemine

background image

Kuvatõmmise tegemine

Seadme igast kuvast saate teha kuvatõmmisena foto. Tehtud kuvatõmmised

salvestatakse automaatselt albumisse.

Kuvatõmmise tegemine

1

Hoidke toitenuppu all, kuni ilmub viiba aken.

2

Koputage valikut

Kuvatõmmise tegemiseks saate korraga vajutada toitenuppu ja helitugevuse nuppu, kuni

kuulete klõpsu.

Kuvatõmmise vaatamine

Lohistage olekuriba täiesti alla ja koputage kuvatõmmist, mida soovite vaadata.

Kuvatõmmiseid saate vaadata ka albumi rakendusest.