Sony Xperia E4 Dual - Olek ja teadaanded

background image

Olek ja teadaanded

Olekuriba ikoonid teavitavad teid sündmusest (nt uutest sõnumitest, kalendri

teadaannetest ja sellistest pooleliolevatest toimingutest nagu failide allalaadimine) ja

olekuteabest (nt aku tasemest ja signaali tugevusest). Olekuriba on võimalik alla

lohistada, et avada teavituspaan ja teadaannetega tegeleda. Samuti saate kohandada

ikoone ja teadaandeid ning valida olekuribal kuvatavad süsteemiikoonid ja rakendused,

millel on lubatud teadaandeid saata.

Teavituspaani avamine või sulgemine

Teadaandega tegelemine

Koputage teadaannet.

Teadaannete paneelilt teadaande eemaldamine

Asetage oma sõrm teadaandele ja siis libistage sõrme vasakule või paremale.

Kõikide teadaannete eemaldamine teavituspaanilt

Koputage valikut

Kustuta.

Märgutuli

Märgutuli teavitab teid aku olekust ja muudest sündmustest. Näiteks vilkuv valge tuli

teavitab uuest sõnumist või vastamata kõnest.

22

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.