Sony Xperia E4 Dual - Sisukord

background image

Sisukord

Alustamine......................................................................................6

Teave selle kasutusjuhendi kohta........................................................ 6
Ülevaade.............................................................................................6
Kokkupanek........................................................................................7
Ekraanikaitse.......................................................................................9
Seadme esmakordne käivitamine........................................................9
Miks on mul vaja Google™-i kontot?.................................................10
Seadme laadimine.............................................................................10

Seadme põhifunktsioonid............................................................ 12

Puuteekraani kasutamine.................................................................. 12
Ekraani lukustamine ja lukust avamine...............................................14
Avakuva............................................................................................ 14
Rakendustekuva............................................................................... 16
Rakendustes liikumine.......................................................................17
Minirakendused.................................................................................17
Vidinad..............................................................................................18
Otseteed ja kaustad.......................................................................... 19
Taust ja teemad................................................................................ 20
Kuvatõmmise tegemine.....................................................................21
Ekraani salvestamine.........................................................................21
Olek ja teadaanded........................................................................... 22
Olekuriba ikoonid.............................................................................. 23
Rakenduste ülevaade........................................................................25

Rakenduste allalaadimine............................................................ 26

Rakenduste allalaadimine Google Play™-st.......................................26
Rakenduste allalaadimine muudest allikatest..................................... 26

Internet ja võrgud......................................................................... 27

Veebilehtede sirvimine.......................................................................27
Interneti ja MMS-i seaded .................................................................27
Wi-Fi® ............................................................................................. 28
Mobiilsideühenduse jagamine............................................................30
Andmesidekasutuse haldamine.........................................................30
Mobiilsidevõrkude valimine................................................................ 31
Virtuaalsed eravõrgud (VPN-id)..........................................................32

Andmete sünkroonimine seadmes...............................................33

Veebikontodega sünkroonimine........................................................ 33
Sünkroonimine rakendusega Microsoft® Exchange'i ActiveSync®....33

Põhiseaded.................................................................................. 35

Seadetele juurdepääsemine.............................................................. 35

2

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Heli, helin ja helitugevus.................................................................... 35
SIM-kaardi kaitse ............................................................................. 36
Mitme SIM-kaardi kasutamine........................................................... 37
Kuvaseaded......................................................................................37
Daydream......................................................................................... 38
Ekraanilukk........................................................................................38
Keele seaded.................................................................................... 40
Kuupäev ja kellaaeg.......................................................................... 40
Heliväljundi täiustamine..................................................................... 41

Teksti tippimine............................................................................ 42

Ekraaniklaviatuur............................................................................... 42
Ekraaniklahvistik................................................................................43
Teksti sisestamine häälsisestusega................................................... 44
Teksti muutmine................................................................................44
Xperia klaviatuuri isikupärastamine.................................................... 45

Helistamine...................................................................................46

Helistamine....................................................................................... 46
Kõnede vastuvõtmine........................................................................47
Käimasolevad kõned.........................................................................49
Kõnelogi kasutamine......................................................................... 49
Kõnede edastamine.......................................................................... 50
Kõnede piiramine.............................................................................. 50
Mitu kõnet.........................................................................................51
Konverentskõned.............................................................................. 51
Kõnepost.......................................................................................... 52
Hädaabikõned...................................................................................52

Kontaktid ..................................................................................... 53

Kontaktide edastamine......................................................................53
Kontaktide otsimine ja vaatamine...................................................... 54
Kontaktide lisamine ja muutmine....................................................... 55
Terviseteabe ja hädaabialase kontaktteabe lisamine.......................... 56
Lemmikud ja rühmad........................................................................ 57
Kontaktteabe saatmine..................................................................... 58
Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid..................................... 58
Kontaktide varundamine....................................................................58

Sõnumside ja vestlused............................................................... 59

Sõnumite lugemine ja saatmine......................................................... 59
Sõnumite korraldamine..................................................................... 60
Helistamine sõnumist........................................................................ 61
Sõnumside seaded........................................................................... 61
Kiirsõnumside ja videovestlus............................................................ 61

3

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

E-post...........................................................................................62

E-posti seadistamine.........................................................................62
E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine....................................................62
E-kirja eelvaatepaan.......................................................................... 63
E-kirjade korraldamine.......................................................................64
E-posti kontoseaded.........................................................................64
Gmail™.............................................................................................65

Muusika .......................................................................................66

Muusika edastamine seadmesse ......................................................66
Muusika kuulamine............................................................................66
Rakenduse Walkman® avakuvamenüü............................................. 67
Esitusloendid.....................................................................................68
Muusika jagamine............................................................................. 69
Heli täiustamine.................................................................................69
Visualiseerija .....................................................................................69
Muusika tuvastamine rakenduse TrackID™ abil.................................69

FM-raadio.....................................................................................72

Raadio kuulamine..............................................................................72
Lemmikraadiojaamad........................................................................ 73
Heliseaded........................................................................................73

Kaamera....................................................................................... 74

Pildistamine ja videote salvestamine.................................................. 74
Näotuvastus......................................................................................75
Smile Shutter™-i kasutamine naeratavate nägude tuvastamiseks..... 75
Fotodele asukohateabe lisamine....................................................... 76
Üldised kaameraseaded....................................................................76
Fotokaamera seaded........................................................................ 79
Videokaamera seaded.......................................................................83

Fotod ja videod rakenduses Album............................................. 86

Fotode ja videote vaatamine..............................................................86
Fotode ja videote jagamine ja haldamine........................................... 87
Fotode töötlemine fototöötlusrakendusega........................................88
Videote töötlemine rakenduse Movie Creator abil.............................. 89
Fotode ja videote peitmine................................................................ 89
Albumi avakuva menüü..................................................................... 90
Oma fotode vaatamine kaardil...........................................................91

Videod.......................................................................................... 93

Videote vaatamine rakenduses Filmid................................................93
Videosisu edastamine seadmesse ....................................................94
Videosisu haldamine......................................................................... 94

Ühenduvus................................................................................... 95

Seadme kuva juhtmeavaba peegeldamine teleris.............................. 95

4

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega....................................95
Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia.............................................. 98

Nutikad, aega säästvad rakendused ja funktsioonid................. 101

Lisaseadmete ja seadete juhtimine Smart Connecti abil...................101

Reisimine ja kaardid................................................................... 103

Asukohateenuse kasutamine...........................................................103
Google Maps™ ja navigeerimine..................................................... 103
Andmeliikluse kasutamine reisimise ajal...........................................104
Lennurežiim.....................................................................................105

Kalender ja äratuskell................................................................. 106

Kalender......................................................................................... 106
Äratus ja kell....................................................................................107

Tugi ja hooldus...........................................................................109

Teie seadme tugi.............................................................................109
Arvutitööriistad................................................................................ 109
Seadmetarkvara uuendamine..........................................................110
Kadunud seadme otsimine .............................................................111
Seadme identifitseerimiskoodi otsimine........................................... 112
Aku ja toitehaldus............................................................................112
Mälu ja salvestusruum.....................................................................114
Failide haldamine arvutis................................................................. 115
Sisu varundus ja taaste................................................................... 116
Diagnostikatestide tegemine seadmes............................................ 118
Seadme taaskäivitamine ja lähtestamine..........................................118
Seadme taaskasutus.......................................................................119
Teenuste ja funktsioonidega seotud piirangud.................................119
Juriidiline teave................................................................................120

5

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.