Sony Xperia E4 Dual - Ekraaniklahvistik

background image

Ekraaniklahvistik

Ekraaniklahvistik sarnaneb standardse 12-klahvilise telefoniklahvistikuga. See võimaldab

nii sõnastikupõhist tekstisisestust kui ka tavalist tekstisisestust. Ekraaniklahvistiku

tekstisisestusmeetodi saate aktiveerida klahvistiku seadete kaudu. Ekraaniklahvistik on

saadaval ainult püstpaigutuse korral.

1 Tekstisisestusviisi valimine. Võite koputada igat märki korra ja kasutata sõnasoovitusi või koputada klahvi

seni, kuni valitakse soovitud täht.

2 Kursori ees oleva märgi kustutamine.

3 Reavahetuse sisestamine või tekstisisestuse kinnitamine.

4 Tühiku sisestamine.

5 Sümbolite ja emotikonide kuvamine.

6 Numbrite kuvamine.

7 Suur- ja väiketähestuse aktiveerimine ning suurtäheluku sisse- ja väljalülitamine.

Ekraaniklahvistiku esmakordne avamine

1

Koputage teksti sisestusvälja, seejärel koputage valikut .

2

Koputage ikooni ja seejärel valikut

Klaviatuuriseaded.

3

Koputage ikooni

Püstpaigut. klaviatuur ja seejärel tehke valik Ekraaniklahvistik.

43

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Teksti sisestamine ekraaniklahvistiku kaudu

Kui ekraaniklahvistikul kuvatakse , tuleb iga tähe jaoks koputada vastavat

märgiklahvi ainult üks kord, isegi kui soovitud täht pole vastava klahvi esimene

täht. Koputage kuvatavat sõna või koputage ikooni

, et vaadata rohkem

sõnasoovitusi ja loendist sobiv sõna valida.

Kui ekraaniklahvistikul kuvatakse , koputage sisestatavale tähemärgile vastavat

märgiklahvi. Koputage seda nuppu seni, kuni soovitud märk on valitud. Seejärel

tehke sama järgmise soovitud märgi sisestamiseks jne.

Numbrite sisestamine ekraaniklahvistiku kaudu

Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, koputage valikut . Kuvatakse numbritega

ekraaniklahvistik.

Sümbolite ja emotikonide lisamine ekraaniklahvistiku kaudu

1

Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, koputage valikut

. Kuvatakse sümbolite ja

emotikonidega ruudustik.

2

Kui soovite kuvada veel võimalusi, kerige ruudustikku üles või alla. Sümboli või

emotikoni valimiseks koputage seda.