Sony Xperia E4 Dual - Ekraaniklaviatuur

background image

Ekraaniklaviatuur

QWERTY-paigutusega ekraaniklaviatuuril saate teksti sisestamiseks igat tähte eraldi

koputada või kasutada libistusliigutusega sisestuse funktsiooni ja libistada sõnade

moodustamiseks sõrme ühelt tähelt teisele. Kui soovite kasutada ekraaniklaviatuuri

väiksemat versiooni ja teksti sisestada ühe käega, saate aktiveerida ühe käe klaviatuuri.
Saate teksti sisestamiseks valida kuni kolm keelt. Klaviatuur tuvastab kasutatava keele ja

pakub kirjutamise ajal selle keele sõnasoovitusi. Mõnes rakenduses avaneb

ekraaniklaviatuur automaatselt (nt e-posti ja tekstsõnumi rakendustes).

1 Kursori ees oleva märgi kustutamine

2 Reavahetuse sisestamine või tekstisisestuse kinnitamine

3 Tühiku sisestamine

4 Klaviatuuri kohandamine. See klahv kaob pärast klaviatuuri kohandamist

5 Numbrite ja sümbolite kuvamine. Täiendavate sümbolite kuvamiseks koputage ikooni

.

6 Väiketähtede , ühe suurtähe ja ainult suurtähtede vaheldumisi kasutamine. Mõne keele puhul

kasutatakse seda klahvi eriomaste tähtede sisestamiseks.

Teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri kuvamine

Koputage mõnda tekstisisestusvälja.

Ekraaniklahvistiku kasutamine rõhtpaigutuse korral

Kui ekraaniklahvistik on avatud, pöörake seade külili.

Võimalik, et peate rõhtpaigutuse lubamiseks muutma mõne rakenduse seadeid.

Teksti sisestamine märgikaupa

1

Klahvistikul kuvatud tähemärgi sisestamiseks koputage seda tähemärki.

2

Tähemärgi variandi sisestamiseks puudutage klaviatuuril pikalt tavatähemärki.

Kuvatakse võimalike valikute loend. Valige loendist soovitud variant. Näiteks

tähemärgi "é" sisestamiseks puudutage pikalt tähemärki "e", kuni kuvatakse muud

valikud. Seejärel lohistage sõrm klaviatuuril "é" peale, et see valida.

Punkti sisestamine

Topeltkoputage pärast sõna sisestamist tühikuklahvi.

42

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Teksti sisestamine libistusliigutuse funktsiooni kasutades

1

Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, libistage oma sõrme kirjutatava sõna tähtede

valimiseks tähelt tähele.

2

Kui olete sõna sisestamise lõpetanud, tõstke sõrm üles. Sõnasoovitus kuvatakse

teie valitud tähtede järgi.

3

Kui soovitud sõna ei kuvata, koputage muude valikute kuvamiseks ikooni ja

tehke seejärel sobiv valik. Kui soovitud valikut ei kuvata, kustutage kogu sõna ja

„jälitage” seda uuesti või sisestage sõna igat tähte ükshaaval koputades.

Funktsiooni Libistusliigutusega sisestus seadete muutmine

1

Kui ekraaniklahvistik on avatud, koputage valikut .

2

Koputage ikooni ja seejärel valikut

Klaviatuuriseaded.

3

Libistusliigutusega sisestuse funktsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks

märkige või tühjendage ruut

Libistusliigutusega sisestus.

Ühe käe klaviatuuri kasutamine

1

Avage ekraaniklahvistik püstpaigutuses ja koputage valikut .

2

Koputage valikut ja siis valikut

Ühe käe klaviatuur.

3

Ühe käe klaviatuuri teisaldamiseks ekraani vasakusse või paremasse serva

koputage vastavalt valikut või .

Täisklaviatuuri taastamiseks koputage valikut .