Sony Xperia E4 Dual - Xperia klaviatuuri isikupärastamine

background image

Xperia klaviatuuri isikupärastamine

Teksti sisestamisel ekraaniklaviatuuri kaudu saate avada klaviatuuriseaded või muud teid

abistavad tekstisisestusseaded ja määrata kirjutamiskeelte, tekstiennustuste,

tekstiparanduste, automaatsete vahede ja kiire lauselõpu valikud. Klaviatuur kasutab teie

kirjutusstiili õppimiseks andmeid e-posti- ja muudest rakendustest. Kiireks alustamiseks

saate peamiste seadete kohta juhiseid isikupärastamisjuhendist.

Ekraaniklahvistiku seadete avamine

1

Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku kaudu koputage ikooni .

2

Koputage valikut , seejärel valikut

Klaviatuuriseaded ja muutke soovitud

seadeid.

3

Tekstisisestusel kasutatava kirjutamiskeele lisamiseks koputage valikut

Kirjutamiskeel ja märkige soovitud ruudud.

4

Kinnitamiseks koputage

OK.

Sõnasoovituse seadete muutmine

1

Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage valikut .

2

Koputage ikooni ja siis valikuid

Klaviatuuriseaded> Sõnasoovitused.

3

Tehke valik.

Sisestusviisi valimine

1

Kui sisestate teksti ekraaniklahvistiku abil, lohistage teavituspaani avamiseks

olekuriba allapoole ja seejärel koputage ikooni

.

2

Tehke valik.

Kirjutusstiili kasutamine

1

Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage ikooni .

2

Valige , seejärel valige

Klaviatuuriseaded > Kasuta minu kirjutamisstiili ja valige

allikas.

Klahvipaigutuse valimine

Erinevad ekraaniklahvistiku paigutused ei pruugi olla kõikide kirjutamiskeelte jaoks saadaval.

1

Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage valikut .

2

Koputage valikut ja siis valikut

Klaviatuuriseaded.

3

Koputage valikut

Kirjutamiskeel ja siis valikut .

4

Valige soovitud klahvipaigutus.

5

Kinnitamiseks koputage nuppu

OK.

45

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.