Sony Xperia E4 Dual - Aku ja toitehaldus

background image

Aku ja toitehaldus

Teie seadmel on sisseehitatud aku. Saate jälgida akukasutust ja vaadata, millised

rakendused kasutavad kõige rohkem toidet. Saate eemaldada või keelata rakendusi ja

aktiveerida mitmeid energiasäästurežiime, et aku kauem vastu peaks. Samuti saate

vaadata aku ligikaudset kestvusaega ja kohandada aku seadeid, et suurendada jõudlust

ja pikendada aku vastupidavust.

112

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Akukasutuse haldamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Leidke ja koputage valikut

Seaded > Toitehaldus > Rakenduse energiatarve.

Ilmub ülevaade rakendustest, mis on suure andmeliikluse mahuga või mida te pole

pikka aega kasutanud.

3

Vaadake teave üle ja tehke vajalikud toimingud, nt desinstallige rakendus või

piirake selle kasutust.

Vaatamine, millised rakendused kasutavad enim akutoidet

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Toitehaldus > Akukasutus.

Aku hinnangulise kasutusaja kuvamine

1

Vaatel Avakuva koputage .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Toitehaldus.

Energiasäästurežiim

Aku säästmiseks on saadaval mitu energiasäästurežiimi.

STAMINA-režiim

Väljalülitatud ekraani korral keelab Wi-Fi® ja mobiilandmeside ja piirab

riistvarajõudlust. Režiimi aktiveerumisel kuvatakse olekuribal teade .

Ultra STAMINA režiim

Piirab seadme funktsioone nii, et lubatud on põhitoimingud (nt helistamine ja

SMS-sõnumite saatmine). Režiimi aktiveerumisel kuvatakase olekuribal

.

Tühjavõitu aku režiim

Muudab seadme käitumist (nt ekraani heleduse reguleerimine ja ekraani ajalõpu

seadmine, kui aku tühjeneb kindla tasemeni). Režiimi aktiveerumisel kuvatakase

olekuribal

.

Asukohapõhine Wi-Fi

Määrab seadme aktiveerima Wi-Fi®-funktsiooni, kui see jõuab salvestatud Wi-

Fi®-võrgu levipiirkonda.

Pane taustandmed järjek. Optimeerib väljamineva andmeliikluse, kui ekraan on välja lülitatud, saates

andmed eelmääratud vahemike järel.

Energiasäästurežiimi aktiveerimine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Leidke ja koputage valikut

Seaded > Toitehaldus .

3

Eelistatud režiimi aktiveerimiseks lohistage sobivat liugurit paremale või tähistage

asjakohane märkeruut ja vajaduse korral kinnitage.

4

Kui liugurit või märkeruutu pole, koputage aktiveeritava režiimi nime ja vajaduse

korral kinnitage.

STAMINA-režiimi funktsiooni ülevaade

STAMINA-režiimil on mitu funktsiooni, mis võimaldavad optimeerida aku töövõimet.

Laiendatud ooterežiim Kui ekraan on välja lülitatud, takistab see Wi-Fi® ja mobiilandmeside keelamisega

rakendustel andmeliiklust kasutada. Saate välistada mõne rakenduse ja teenuse

peatamise, kui see funktsioon on aktiivne.

STAMINA-režiimi kell Peatab võrguühendused, kui vajutate kellaaja vaatamiseks sageli toitenuppu.

Laiendatud kasutus

Seadme kasutamise ajal piirab riistavarajõudlust.

STAMINA-režiimi funktsioonide aktiveerimine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Toitehaldus , seejärel valige STAMINA-režiim.

3

Aktiveerige STAMINA-režiim, kui see pole aktiveeritud.

4

Tähistage märkeruudud aktiveeritavate funktsioonide kõrval ja koputage vastava

viiba kuvamisel valikut

Aktiveeri.

113

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

STAMINA-režiimis töötavate rakenduste valimine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Toitehaldus , seejärel valige STAMINA-režiim.

3

Aktiveerige STAMINA-režiim, kui see pole aktiveeritud.

4

Veenduge, et ruut

Laiendatud ooterežiim on märgitud, ja seejärel valige

Ooterežiimis aktiveeritud rakendused > Lisa rakendusi.

5

Kõikide rakenduste ja teenuste vaatamiseks kerige vasakule või paremale ning

märkige käivitatavate rakenduste märkeruudud.

6

Kui olete lõpetanud, koputage nuppu

Valmis.