Sony Xperia E4 Dual - Diagnostikatestide tegemine seadmes

background image

Diagnostikatestide tegemine seadmes

Rakenduse Xperia™ Diagnostics abil saab kontrollida Xperia™ seadme õiget töötamist,

testides seadme teatud funktsioone või viies läbi täieliku diagnostikatesti.
Rakenduse Xperia™ Diagnostics abil saab:

hinnata Xperia™ seadme võimalikke tarkvara- ja riistvaraprobleeme;

analüüsida rakenduste tööd teie seadmes;

logida viimase 10 päeva jooksul katkenud kõnede arvu;

tuvastada installitud tarkvara ja esitada seadme kohta vajalikke andmeid.

Rakendus Xperia™ Diagnostics on enamikku Sony Android™-i seadmetesse eelinstallitud.

Kui valik Diagnostics pole jaotises

Seaded > Teave telefoni kohta saadaval, saate rakenduse

lihtversiooni poest Google Play™ alla laadida.

Kindla diagnostikatesti käitamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Teave telefoni kohta > Diagnostics > Seadme

testimine.

3

Valige kuvatavast loendist soovitud test.

4

Täitke kuvatavad juhised ja koputage funktsiooni töötamise kinnitamiseks valikut

Jah või Ei.

Kõigi diagnostikatestide käitamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Teave telefoni kohta > Diagnostics > Seadme

testimine > Käivita kõik.

3

Täitke kuvatavad juhised ja koputage funktsiooni töötamise kinnitamiseks valikut

Jah või Ei.

Testitulemuste kuvamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Teave telefoni kohta > Diagnostics > Testide

tulemused.

3

Soovitud kuupäeval tehtud testide tulemuste kuvamiseks koputage seda

kuupäeva.

Seadme üksikasjade kuvamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Teave telefoni kohta > Diagnostics > Seadme

andmed.