Sony Xperia E4 Dual - Seadme taaskäivitamine ja lähtestamine

background image

Seadme taaskäivitamine ja lähtestamine

Seadme saate sundtaaskäivitada või sundsulgeda, kui see enam ei reageeri või seda ei

saa tavalisel moel taaskäivitada. Seadeid ega isiklikke andmeid ei kustutata.
Saate ka taastada seadme tehaseseaded. See toiming on mõnikord vajalik, kui teie

seade ei tööta enam korralikult. Pange siiski tähele, et kui soovite olulisi andmeid alles

hoida, peate need andmed esmalt varundama mälukaardile või muusse mitte-sisemällu.

Lisateavet leiate jaotisest

Sisu varundus ja taaste

, leheküljel 116 .

Kui seadme toide ei lülitu sisse või kui soovite tarkvara lähtestada, võite seadme

parandamiseks kasutada tarkvara Xperia™ Companion. Rohkem teavet tarkvara

Xperia™ Companion kasutamise kohta leiate jaotisest

Arvutitööriistad

.

Seade ei pruugi taaskäivituda, kui aku hakkab tühjaks saama. Ühendage seade laadijaga ja

proovige uuesti taaskäivitada.

Seadme sundtaaskäivitus

1

Vajutage ja hoidke all toiteklahvi .

2

Avanevas menüüs valige koputage valikut

Taaskäivitamine ja seejärel OK. Seade

taaskäivitub automaatselt.

118

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Seadme sundsulgemine

1

Eemaldage tagakaas.

2

Vajutage pliiatsi või muu taolise esemega nuppu „OFF“ (väljalülitusnupp).

Ärge kasutage liiga teravaid esemeid, mis võivad nuppu „OFF“ (väljalülitusnupp) kahjustada.

Algseadete taastamine

Seadme püsivalt kahjustamise vältimiseks ärge taaskäivitage seadet taastamise ajal.

1

Enne alustamist varundage seadme sisemällu salvestatud olulised andmed

kindlasti mälukaardile või muusse mittesisemällu.

2

Koputage kuval Avakuva ikooni .

3

Leidke ja koputage valikuid

Seaded > Varundamine ja lähtestamine >

Tehaseandmete lähtestam..

4

Teabe (nt pildid ja muusika) kustutamiseks sisemälust märkige ruut

Kustuta

sisemälu.

5

Koputage valikut

Lähtesta telefon.

6

Kui seda nõutakse, joonistage oma ekraani avamismuster või sisestage ekraani

avamisparool või PIN-kood.

7

Koputage kinnitamiseks valikut

Kustuta kõik.

Algseadete taastamisel ei naase teie seade Android™ varasema versiooni juurde.

Kui olete unustanud oma ekraani avamisparooli, -mustri või PIN-koodi, saate tarkvara Xperia™

Companion parandusfunktsiooni abil turbekihi kustutada. Selle toimingu tegemiseks peate

sisestama oma Google'i konto sisselogimisandmed. Parandusfunktsiooni käitamisega installite

oma seadme tarkvara uuesti ja selle käigus võib osa teie isiklikke andmeid kaotsi minna.

Seadme tarkvara parandamine rakenduse Xperia™ Companion abil

Enne tarkvara parandamist veenduge, et teate oma Google™-i konto kasutajanime ja parooli.

Olenevalt teie turbeseadetest peate need võib-olla sisestama, kui seadme pärast tarkvara

parandamist käivitate.

1

Veenduge, et tarkvara Xperia Companion on teie PC-le või Mac

®

-ile installitud.

2

Avage arvutil tarkvara Xperia™ Companion ja tehke põhikuval valik

Software

repair.

3

Järgige tarkvara taasinstallimiseks ja paranduse lõpuleviimiseks ekraanil

kuvatavaid juhtnööre.