Sony Xperia E4 Dual - Sisu varundus ja taaste

background image

Sisu varundus ja taaste

Üldiselt ei soovita me fotosid, videoid ja muud isiklikku sisu ainult seadme sisemällu

salvestada. Kui riistvaraga peaks midagi juhtuma või kui seade läheb kaduma või

varastatakse, on sisemällu salvestatud andmed igaveseks kadunud. Soovitame

varundamiseks kasutada tarkvara Xperia™ Companion, mis salvestab teie andmed

turvaliselt arvutisse, st välisseadmele. Seda meetodit soovitame kasutada eriti juhul, kui

uuendate seadme tarkvaraversiooni värskemale Androidi versioonile.
Kasutades rakendust Varunda ja taasta, saate Google™-i konto abil oma põhisätted ja

andmed kiiresti võrgus varundada. Samuti saate seda rakendust kasutada andmete

kohalikuks varundamiseks, nt oma seadme SD-kaardile või välisele USB-mäluseadmele.

On väga tähtis, et peaksite meeles oma parooli, mille määrate andmete varundamisel. Kui te

selle parooli unustate, siis võib tähtsate andmete (nt kontaktide ja sõnumite) taastamine olla

võimatu.

Andmete varundamine arvutis

Tarkvara Xperia™ Companion saab kasutada andmete varundamiseks oma seadmest
kas PC-le või Apple

®

Mac

®

-i arvutile. Nende varundamisrakendustega saate varundada

järgmist tüüpi andmeid.

Kontaktid ja kõnelogid

Sõnumid

Kalender

Seaded

Meediumifailid, nt muusika ja videod

Fotod ja pildid

Andmete varundamine arvuti abil

1

Veenduge, et tarkvara Xperia™ Companion on PC-le või Apple

®

-i Mac

®

-ile

installitud.

2

Ühendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil.

3

Arvutis: Avage tarkvara Xperia™ Companion. Mõne hetke pärast tuvastab arvuti

seadme.

4

Tehke põhikuval valik

Varundamine.

5

Järgige seadme andmete varundamiseks ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

116

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Andmete taastamine arvuti abil

1

Veenduge, et tarkvara Xperia™ Companion on PC-le või Apple

®

-i Mac

®

-ile

installitud.

2

Ühendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil.

3

Arvutis: Avage tarkvara Xperia™ Companion.

4

Klõpsake valikul

Taasta.

5

Valige varunduskirjetest varukoopia, koputage valikut

Taasta ja järgige seadmes

andmete taastamiseks ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

Andmete varundamine rakenduse Varundus ja taaste abil

Seda viisi saate kasutada andmete varundamiseks ja taastamiseks Androidi

tarkvaraversiooniga seadmete korral. Andmeid ei saa taastada pärast süsteemiuuendust.

Rakenduse Varundus ja taaste abil saate andmeid käsitsi varundada või andmete

regulaarseks salvestamiseks sisse lülitada automaatse varundamise funktsiooni.
Rakendust Varundus ja taaste soovitatakse kasutada andmete varundamiseks enne

algseadete lähtestamist. Selle rakenduse abil saate oma seadme SD-kaardile varundada

järgmist tüüpi andmeid:

järjehoidjad;

kõnelogid;

kontaktid;

vestlused;

kalendriandmed.

Automaatse varunduse funktsiooni seadistamine

1

Kui varundate sisu SD-kaardile, veenduge, et SD-kaart on õigesti seadmesse

sisestatud.

2

Koputage kuval Avakuva ikooni .

3

Otsige üles valik

Varunda ja taasta ja koputage seda.

4

Automaatse varunduse funktsiooni lubamiseks lohistage liugurit paremale.

5

Varundamise sageduse valimiseks koputage valikut ja valige soovitud

varundamissagedus.

6

Varukoopiate salvestuskoha valimiseks koputage valikuid > .

7

Varundatavate andmetüüpide valimiseks märkige asjakohased ruudud.

8

Seadete salvestamiseks koputage valikut .

Sisu käsitsi varundamine

1

Kui varundate sisu SD-kaardile, veenduge, et SD-kaart on õigesti seadmesse

sisestatud.

2

Koputage kuval Avakuva ikooni .

3

Otsige üles valik

Varunda ja taasta ja koputage seda.

4

Koputage nuppu

Käsitsi varundamine ja seejärel valige, millist tüüpi sisu soovite

varundada ja kuhu soovite selle sisu varundada.

5

Koputage ikooni

Jätka.

6

Pärast andmete varundamist koputage valikut

Lõpeta.

Varundatud sisu taastamine

1

Kui taastate sisu SD-kaardilt, veenduge, et SD-kaart oleks seadmesse õigesti

sisestatud.

2

Koputage kuval Avakuva ikooni .

3

Otsige üles valik

Varunda ja taasta ja koputage seda.

4

Koputage valikut

Restore data now ja valige taastamise lähtekoht ning

taastatavate andmete tüübid.

5

Koputage ikooni

Jätka.

6

Pärast sisu taastamist koputage valikut

Lõpeta.

Võtke arvesse, et kõik andmed ja seaded, mida muutsite pärast varundamist (sh allalaaditud

rakendused), kustutatakse taastamise käigus.

117

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.