Sony Xperia E4 Dual - Videote vaatamine rakenduses Filmid

background image

Videote vaatamine rakenduses Filmid

Rakenduse Filmid abil saate esitada filme ja muid videofaile, mille olete seadmesse

salvestanud või alla laadinud. Rakendus Filmid võimaldab teil hankida filmide plakateid,

sisukokkuvõtteid ning teavet žanri ja režissööri kohta. Samuti saate selle kaudu esitada

filme, mis on salvestatud muudesse samasse võrku ühendatud seadmetesse või

pilveteenusesse.

Mõnda videofaili ei saa rakenduses Filmid esitada.

1

Menüüvalikute kuvamine

2

Viimati esitatud video vaatamine

3

Kõigi allalaaditud ja salvestatud videote sirvimiseks lohistage kuva vasakut serva paremale

4

Koputamine salvestatud või allalaaditud videofailide esitamiseks

Video esitamine rakenduse Filmid kaudu

1

Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon

Filmid ja koputage

seda.

2

Otsige üles esitatav video ja koputage seda. Kui videot ei kuvata, lohistage kuva

vasakut serva paremale, et avada rakenduse Filmid avakuvamenüü, seejärel leidke

video, mida soovite esitada, ja koputage seda.

3

Juhtnuppude kuvamiseks või peitmiseks koputage ekraani.

4

Esitamise peatamiseks koputage ikooni . Esitamise jätkamiseks koputage ikooni

.

5

Tagasikerimiseks lohistage edenemisriba näidikut vasakule. Edasikerimiseks

lohistage edenemisriba näidikut paremale.

Video esitamine välisseadmes

1

Kõikide juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraanile.

2

Koputage valikuid >

Throw.

3

Valige video esitamiseks välisseade. Kui saadaval pole ühtegi välisseadet, siis

järgige mõne lisamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduse Filmid seadete muutmine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon

Filmid ja koputage

seda.

2

Koputage valikuid >

Seaded, seejärel muutke seadeid soovi järgi.

93

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Heliseadete muutmine video esitamise ajal

1

Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.

2

Koputage , seejärel koputage

Heliseaded.

3

Märkige märkeruudud nende seadete juures, mida soovite aktiveerida.

4

Kui olete lõpetanud, koputage nuppu

OK.

Video jagamine

1

Koputage filmide või telesaadete alla salvestatud video esitamise ajal , siis

koputage

Jaga.

2

Koputage rakendusel, mida soovite valitud video jagamiseks kasutada, saatmiseks

järgige vajalikke samme.