Sony Xperia E4 Dual - Używanie wielu kart SIM

background image

Używanie wielu kart SIM

Urządzenie działa z jedną z dwóch włożonych kart SIM. Połączenia przychodzące są

odbierane przez obie karty SIM i można wybrać, z którego numeru mają być realizowane

połączenia wychodzące. Zanim można będzie użyć obu kart SIM, należy włączyć karty

SIM w menu ustawień urządzenia. Jeśli obie karty SIM są zablokowane kodem PIN po

włączeniu urządzenia, istnieje możliwość odblokowania i używania tylko jednej karty SIM.

Innymi słowy, możesz obejść jedną zablokowaną kartę SIM.
Możesz również przekierować połączenia przychodzące z karty SIM 1 na kartę SIM 2

jeśli karta SIM 1 jest niedostępna i odwrotnie. Funkcję ta nazwaliśmy Dual SIM

reachability (dostępność Dual SIM). Należy włączyć ją ręcznie. Zobacz

Przekazywanie

połączeń

na stronie 54 .

Jak włączyć lub wyłączyć korzystanie z dwóch kart SIM

1

Z poziomu ekranu Ekran główny stuknij .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Ustawienia obsługi 2 kart SIM.

3

Dodaj lub usuń zaznaczenie pól wyboru SIM1 oraz SIM2.

Jak zmienić nazwę karty SIM

1

Z poziomu ekranu Ekran główny stuknij .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Ustawienia obsługi 2 kart SIM.

3

Wybierz kartę SIM i wprowadź jej nową nazwę.

4

Stuknij opcję

OK.

Jak obejść zablokowaną kartę SIM po zablokowaniu obu kart SIM

1

Włącz urządzenie i wybierz kartę SIM, którą chcesz odblokować.

2

Wprowadź odpowiedni kod PIN i stuknij pozycję

. Wybrana karta SIM zostanie

odblokowana.

3

Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie kodu PIN dla drugiej karty SIM, stuknij

pozycję

Pomiń. Pojawi się ekran główny i będzie można rozpocząć używanie

urządzenia z aktywną jedną kartą SIM.

Jak włączyć zablokowaną kartę SIM

1

Z poziomu ekranu Ekran główny stuknij .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Ustawienia obsługi 2 kart SIM.

3

Wybierz zablokowaną kartę SIM.

4

Wprowadź odpowiedni kod PIN.

Zablokowaną kartę SIM można również włączyć z poziomu panelu powiadomień.