Sony Xperia E4 Dual - Pamja e përgjithshme

background image

Pamja e përgjithshme

6

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1. Drita e ngarkimit/njoftimit
2. Objektivi i kamerës së përparme
3. Sensori i afërsisë/dritës
4. Mikrofolësi
5. Tasti i energjisë
6. Tasti i volumit/zoom-it
7. Mikrofoni

8. Foleja e kufjes me mikrofon
9. Zona e antenës Wi-Fi/GPS/Bluetooth
10. Objektivi i kamerës kryesore
11. Drita e kamerës
12. Porta për ngarkuesin/kabllon USB
13. Altoparlanti