Sony Xperia E4 Dual - Rreth këtij Udhëzuesi përdorimi

background image

Rreth këtij Udhëzuesi përdorimi

Ky është Udhëzuesi i përdorimit i

Xperia™ E4 Dual për versionin e softuerit Android™

4.4.4. Nëse nuk jeni të sigurt se cilin version softueri po ekzekuton pajisja juaj, mund ta

kontrolloni atë me anë të menysë Cilësimet. Për më shumë informacion mbi përditësime

të softuerit, shihni

Përditësimi i pajisjes tuaj

në faqen 118 .

Për të kontrolluar variantin e tanishëm të softuerit në pajisjen tuaj

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Rreth telefonit > Versioni i Android-it.