Sony Xperia E4 Dual - Bashkëndarja e lidhjes së të dhënave celulare

background image

Bashkëndarja e lidhjes së të dhënave celulare

Mund ta bashkëndani në disa mënyra lidhjen e të dhënave celulare me pajisjet e tjera:

Bashkëndarja e internetit me USB – bashkëndani lidhjen e të dhënave celulare me një

kompjuter të vetëm duke përdorur një kabllo USB.

Bashkëndarja e internetit me Bluetooth® – bashkëndani lidhjen e të dhënave celulare me

deri në pesë pajisje të tjera nëpërmjet Bluetooth®.

Zona portative e internetit me valëWi-Fi® – bashkëndani lidhjen e të dhënave celulare me

deri në 8 pajisje të tjera njëkohësisht, duke përfshirë pajisjet që mbështesin teknologjinë

WPS.

Për të bashkëndarë lidhjen tuaj të të dhënave duke përdorur një kabllo USB

1

Çaktivizoni të gjitha lidhjet me kabllo USB në pajisjen tuaj.

2

Lidhni pajisjen tuaj me një kompjuter duke përdorur kabllon USB që erdhi me

pajisjen.

3

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

4

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Të tjera... > Z. port. intern. me valë e bashknd..

5

Shënoni kutinë e shënimit

Bashkëndarja internetit me USB, pastaj trokitni OK

nëse ju kërkohet. shfaqet në shiritin e gjendjes pasi të jeni lidhur.

6

Për të ndaluar bashkëndarjen e lidhjes së të dhënave, çshenjoni kutinë e zgjedhjes

Bashkëndarja internetit me USB ose shkëputni kabllon USB.

Nuk mund të bashkëndani njëkohësisht lidhjen e të dhënave të pajisjes tuaj dhe një kartë SD

përmes një kablloje USB.

Për të përdorur pajisjen tuaj si një zonë portative të internetit me valë Wi-Fi®

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Të tjera... > Z. port. intern. me valë e bashknd..

3

Takoni

Cilës. e zon. portative të intern. Wi-Fi > Konfiguro zonën e internetit me

valë Wi-Fi.

4

Futni informacionin e

Emri i rrjetit (SSID).

5

Për të përzgjedhur një lloj sigurie, trokitni lehtë mbi fushën

Siguria. Nëse ju

kërkohet, futni një fjalëkalim.

6

Trokitni lehtë mbi

Ruaj.

7

Trokitni dhe shënoni kutinë e shënimit

Pikë aktive Wi-Fi e lëvizshme.

8

Nëse ju kërkohet, trokitni

OK për të konfirmuar. shfaqet në shiritin e gjendjes

sapo zona e internetit me valë Wi-Fi® është aktive.

9

Për të ndaluar bashkëndarjen e lidhjes tuaj të të dhënave nëpërmjet Wi-Fi®, hiqni

shenjën nga kutia e shënimit

Pikë aktive Wi-Fi e lëvizshme.

31

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të riemërtuar ose siguruar pikën tuaj aktive të lëvizshme

1

Nga Ekrani bazë, takoni .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Të tjera... > Z. port. intern. me valë e bashknd..

3

Takoni

Cilës. e zon. portative të intern. Wi-Fi > Konfiguro zonën e internetit me

valë Wi-Fi.

4

Futni

Emri i rrjetit (SSID) për rrjetin.

5

Për të përzgjedhur një lloj sigurie, trokitni lehtë mbi fushën

Siguria.

6

Nëse ju kërkohet, futni një fjalëkalim.

7

Trokitni lehtë mbi

Ruaj.