Sony Xperia E4 Dual - Duke regjistruar ekranin tuaj

background image

Duke regjistruar ekranin tuaj

Mund të përdorni tiparin e regjistrimit të ekranit për të regjistruar video të asaj që po

ndodh në ekranin e pajisjes tuaj. Ky tipar është i dobishëm, për shembull, kur dëshironi të

krijoni tutoriale ose të rregjistroni video ndërsa luani një lojë në pajisjen tuaj. Videoklipet e

regjistruara ruhen automatikisht në Album.

21

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1

Minimizoni/Rizmadhoni dritaret e ekranit të regjistrimit

2

Regjistroni ekranin tuaj

3

Regjistroni ekranin tuaj kur kamera e përparme është aktivizuar

4

Qasuni tek cilësimet e regjistrimit të ekranit

5

Mbyllni dritaren e regjistrimit të ekranit

Për të rregjistruar ekranin tuaj

1

Shtypni dhe mbani shtypur për pak çaste tastin e energjisë derisa të shfaqet një

dritare e mesazhit.

2

Trokitni lehtë mbi .

3

Kur dritarja e rregjistrimit të ekranit të jetë e hapur, trokitni lehtë mbi . Shfaqet

matësi i kohës për rregjistrimin.

4

Për të ndalur regjistrimin e ekranit, trokitni lehtë matësin e kohës, pastaj trokitni

lehtë mbi .

Për të regjistruar ekranin tuaj kur kamera e përparme është aktivizuar

1

Kur dritarja e regjistrimit të ekranit është e hapur, trokitni lehtë mbi për të bërë

që të shfaqet dritarja e rregjistrimit të ekranit të kamerës së përparme.

2

Për të filluar rregjistrimin e ekranit tuaj dhe videon e regjistruar nga kamera e

përparme, trokitni lehtë mbi .

3

Për të ndalur regjistrimin, trokitni lehtë matësin e kohës, pastaj trokitni lehtë mbi .

4

Për të çaktivizuar dritaren e rregjistrimit të ekranit të kamerës së përparme trokitni

lehtë mbi .

Kur hapet dritarja e rregjistrimit të ekranit të kamerës së përparme, zvarrisni për të

ndryshuar madhësinë e dritares dhe trokitni lehtë mbi për të rregjistruar një foto.

Për të parë rregjistrimet e fundit të ekranit

Pasi përfundojnë rregjistrimet tuaja të ekranit, zvarrisni shiritin e gjendjes poshtë,

pastaj trokisni lehtë për të parë rregjistrimet tuaja të fundit të ekranit.

Gjithashtu mund të shihni rregjistrimet e ekranit tuaj në aplikacionin Album.