Sony Xperia E4 Dual - Cilësimet e mesazhimit

background image

Cilësimet e mesazhimit

Për të ndryshuar cilësimet e njoftimit të mesazheve

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Cilësimet.

3

Përzgjidhni një kartë SIM.

4

Për të cilësuar një tingull njoftimi, trokitni lehtë mbi

Ton njoftimi dhe pastaj

përzgjidhni një opsion ose trokitni lehtë mbi dhe përzgjidhni një skedar muzike

të ruajtur në pajisjen tuaj.

5

Për të konfirmuar, trokitni lehtë mbi

U krye.

6

Për cilësimet e tjera të njoftimeve, shenjoni ose çshenjoni kutitë përkatëse të

zgjedhjes.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin e raportit të dorëzimit për mesazhet në

dalje

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Cilësimet.

3

Përzgjidhni një kartë SIM.

4

Shenjoni ose çshenjoni sipas dëshirës kutinë e zgjedhjes të

Njoftim dorëzimi.

Pasi aktivizohet funksioni i raportit të dorëzimit, në mesazhet që dorëzohen me sukses shfaqet

një shenjë kontrolli.