Sony Xperia E4 Dual - Gjetja e numrit të identifikimit të pajisjes tuaj

background image

Gjetja e numrit të identifikimit të pajisjes tuaj

Pajisja juaj ka një numër unik ID (identifikimi). Në pajisjen tuaj, ky numër quhet IMEI

(Identiteti Ndërkombëtar i Pajisjes Celulare). Duhet ta ruani një kopje të këtij numri. Mund

ta kërkoni atë, për shembull, kur qaseni në shërbimin e mbështetjes Xperia™ Care dhe ju

duhet të regjistroni pajisjen tuaj. Gjithashtu, nëse ju vidhet pajisja, disa ofrues të rrjeteve

mund ta përdorin këtë numër për të ndaluar qasjen e pajisjes në rrjet në shtetin tuaj.

Për pajisjet me dy karta SIM, ka dy numra IMEI, një për secilën fole të kartës SIM.

Për të parë numrin tuaj IMEI

Hiqni mbulesën për të parë numrin tuaj IMEI.

Hapni formuesin e numrit të telefonit në pajisjen tuaj dhe futni

*#06#

.

Për të parë numrin tuaj IMEI në pajisje

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Rreth telefonit > Gjendja.

3

Përzgjidhni kartën SIM, pastaj lëvizni drejt

IMEI për të parë numrin IMEI.